لحظه  بروز رسانی 
♥SANAZ♥
کتک خوردهکتک خورده
♥SANAZ♥

8898998.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥SANAZ♥
کتک خوردهکتک خورده
♥SANAZ♥
مشاهده همه ی 5 نظر
♥SANAZ♥
کتک خوردهکتک خورده
♥SANAZ♥
مشاهده همه ی 7 نظر
♫ ♪ϒ00ᕼᗩᘉ♫ ♪
مو قشنگمو قشنگ
♫ ♪ϒ00ᕼᗩᘉ♫ ♪
مشاهده همه ی 5 نظر
♫ ♪ϒ00ᕼᗩᘉ♫ ♪
مو قشنگمو قشنگ
♫ ♪ϒ00ᕼᗩᘉ♫ ♪

دلـَــ م تنـــگ شــده؛ براے عكــس هايـے كه پـــــاره كردم و

دلـَــ م تنـــگ شــده؛
براے عكــس هايـے كه پـــــاره كردم و سوزاندمشـــان
بـــراے دفتر خاطراتـَــ م كه مدت هاســت ديگر چيزے در آن نمى نویســم
حــــــــــتىٰ براے آدم هاے حســودے كه، دورو بـَـرَم ميچرخيدند و خـــيلے ديــر شناختمشان
بــراے بيخيالــــے و آرامشــے كه ديگر مدت هاست نـــــدارمـش
براے كسے كه اين روزهـــا عجـــيب نبودنش را حس ميكـــنم.
خنده هايـے كه دارم فــرامـــــوششـــــان ميكـــــنم
و بـــــراے خــودم كه حالا ديگـــر خيلے عوض شده ام !!
96.gif

Naghmehsara.ir (36)

مشاهده همه ی 7 نظر