لحظه  بروز رسانی 
دیوونه
مهربونمهربون
دیوونه
خراب جمله اخرشم 😂

خراب جمله اخرشم 😂

مشاهده همه ی 3 نظر
پاییز
بی‌حالبی‌حال
پاییز

آرامتر . اینگونه که تو می آیی به ناز

آرامتر . اینگونه که تو می آیی به ناز

آرامتر ...
اینگونه که تو می آیی
به ناز !
تا به من برسی
شهری عاشقت شده است...i

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سعادت
سرما زدهسرما زده
سعادت
پست شماره 317921234 از سعادت
جمشید نجفی

{-98-}{-99-}{-98-}{-99-}{-109-}{-110-}{-113-}{-111-}{-116-}{-85-}

مشاهده همه ی 3 نظر