لحظه  بروز رسانی 
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

                       اینو خیلی دوست داااااااررررررمممممممم

38.gif1379499279126121.gif


                       اینو خیلی دوست داااااااررررررمممممممم{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}{-7-}38.gif

مشاهده همه ی 53 نظر
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

                                                                          از من رمیده یی

38.gif

images?q=tbn:ANd9GcTLRoBYwg1KSmo81yRVSZu                                                                         

از من رمیده یی و من ساده دل هنوز

بی مهری و جفای تو باور نمی کنم

دل را چنان به مهر تو بستم که بعد از این

دیگر هوای دلبر دیگر نمی کنم

رفتی و با تو رفت مرا شادی و امید

دیگر چگونه عشق ترا آرزو کنم

دیگر چگونه مستی یک بوسه ترا

دراین سکوت تلخ و سیه جستجو کنم

یاد آر آن زن ‚ آن زن دیوانه را که خفت

یک شب بروی سینه تو مست عشق و ناز

لرزید بر لبان عطش کرده اش هوس

خندید در نگاه گریزنده اش نیاز

لبهای تشنه اش به لبت داغ بوسه زد

افسانه های شوق ترا گفت با نگاه

پیچید همچو شاخه پیچک به پیکرت

آن بازوان سوخته در باغ زرد ماه

هر قصه ایی که ز عشق خواندی

به گوش او در دل سپرد و هیچ ز خاطره نبرده است

دردا دگر چه مانده از آن شب ‚ شب شگفت

آن شاخه خشک گشته و آن باغ مرده است

با آنکه رفته یی و مرا برده یی ز یاد

می خواهمت هنوز و به جان دوست دارمت

ای مرد ای فریب مجسم بیا که باز

بر سینه پر آتش خود می فشارمت38.gif


مشاهده همه ی 16 نظر
خـدایـا شـکرتــ ب خـاطر آدم هـای خـوب زنــدگیـم❤
خـدایـا شـکرتــ ب خـاطر آدم هـای خـوب زنــدگیـم❤

زمــین بـهشت می شود. روزی که مردم بفهمند هیچ


89.gif

زمــین بـهشت می شود...


روزی که مردم بفهمند هیچ چیز عیب نیست...


جز قضاوت کردن دیگران...!!


هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس...!!


هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران...


هیچ کس اسطوره نیست الا در مهربانی وانسانیت...


هیچ چیز جاودانه نمی ماند جــز عشـق...


هیچ چیز ماندگارنیست جــز خــوبــی....

87.gif87.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت راهی بجز


38.gifنقاشی دختر با آبرنگ

رفتم، مرا ببخش و مگو او وفا نداشت
راهی بجز گریز برایم نمانده بود
این عشق آتشین پر از درد بی امید
در وادی گناه و جنونم کشانده بود

رفتم، که داغ بوسه پر حسرت ترا
با اشکهای دیده ز لب شستشو دهم
رفتم که نا تمام بمانم در این سرود
رفتم که با نگفته به خود آبرو دهم

رفتم مگو، مگو، که چرا رفت، ننگ بود
عشق من و نیاز تو و سوز و ساز ما
از پرده خموشی و ظلمت، چو نور صبح
بیرون فتاده بود به یکباره راز ما

رفتم که گم شوم چو یک قطره اشک گرم
در لابلای دامن شبرنگ زندگی
رفتم، که در سیاهی یک گور بی نشان
فارغ شوم ز کشمکش و جنگ زندگی

من از دو چشم روشن و گریان گریختم
از خنده های وحشی طوفان گریختم
از بستر وصال به آغوش سرد هجر
آزرده از ملامت وجدان گریختم

ای سینه در حرارت سوزان خود بسوز
دیگر سراغ شعله آتش ز من مگیر
می خواستم که شعله شوم سرکشی کنم
مرغی شدم به کنج قفس بسته و اسیر

روحی مشوشم که شبی بی خبر ز خویش
در دامن سکوت بتلخی گریستم
نالان ز کرده ها و پشیمان ز گفته ها
دیدم که لایق تو و عشق تو نیستم38.gif


مشاهده همه ی 50 نظر
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

من از نهایت شب حرف می‌زنم من از نهایت


38.gifنقاشی زیبا دختر با آبرنگ

من از نهایت شب حرف می‌زنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف می‌زنم

اگر به خانه من آمدی برای من

ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه

که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم38.gif

مشاهده همه ی 20 نظر
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

آخر گشوده شد ز هم آن پرده های راز آخر مرا

38.gif

http://www.boss-hak.com/images/Asar/max/biganeh-max.jpg

آخر گشوده شد ز هم آن پرده های راز

آخر مرا شناختی ای چشم آشنا

چون سایه دیگر از چه گریزان شوم ز تو

من هستم آن عروس خیالات دیرپا

چشم منست اینکه در او خیره مانده ای

لیلی که بود؟ قصه چشم سیاه چیست؟

در فکر این مباش که چشمان من چرا

چون چشم های وحشی لیلی سیاه نیست

در چشم های لیلی اگر شب شکفته بود

در چشم من شکفته گل آتشین عشق

لغزیده بر شکوفه لب های خامشم

بس قصه ها ز پیچ و خم دلنشین عشق

در بند نقش های سرابی و غافلی

برگرد … این لبان من، این جام بوسه ها

از دام بوسه راه گریزی اگر که بود

ما خود نمی شدیم چنین رام بوسه ها!38.gif

مشاهده همه ی 15 نظر
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

باز کن از سر گیسویم بند پند بس کن که

38.gifپرتره هاي ديجيتالي تحسين شده (18 عكس)

باز کن از سر گیسویم بند

پند بس کن که نمیگیرم پند

در امید عبثی دل بستن

تو بگو تا به کی آخر تا چند

از تنم جامه برآر و بنوش

شهد سوزنده لبهایم را

تا یکی

در عطشی درد آلود

بسر آرم همه شبهایم را

خوب دانم که مرا برده زیاد

من هم از دل بکنم بنیادش

باده ای ‚ ای که ز من بی خبری

باده ای تا ببرم از یادش

شاید از روزنه چشمی شوخ

برق عشقی به دلش تافته است

من اگر تازه و زیبا بودم

او ز من تازه تری یافته است

شاید از کام زنی نوشیده است

گرمی و عطر نفسهای مرا

دل به او داده و برده است زیاد

عشق عصیانی و زیبای مرا

گر تو دانی و جز اینست بگو

پس چه شد نامه چه شد پیغامش

خوب دانم که مرا برده ز یاد

زآنکه شیرین شده از من کامش

منشین غافل و سنگین و خموش

زنی امشب ز تو می جوید کام

در تمنای تن و آغوشی است

تا نهد پای هوس بر سر نام

عشق طوفانی بگذشته او

در دلش ناله کنان می میرد

چون غریقی است که با دست نیاز

دامن عشق ترا می گیرد

دست پیش آر و در آغوش گیر

این لبش این لب گرمش ای مرد

این سر و سینه سوزنده او

این تنش این تن نرمش ای مرد38.gif


مشاهده همه ی 6 نظر
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ: ﺑﻪ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻱ

38.gif
تبدیل فرزند و همسر به کاریکاتور ! (17 عکس)

ﻋﺎﺷﻖ ﺍﻭﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ:
ﺑﻪ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﻣﻴﮕﻦ:
ﮐﺴﻲ ﺍﺫﻳﻴﺘﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮕﻮ!
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻪ:
ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻳﮑﻲ ﺍﺫﻳﺘﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻓﺤﺸﻢ ﺩﺍﺩﻩ!
ﭘﺴﺮﻩ ﻣﻴﮕﻪ:
ﻭﻟﺸﻮﻥ ﮐﻦ ﮔﻠﻢ، ﻣﺮﻳﻀﻦ…!!!
38.gif

مشاهده همه ی 17 نظر
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد
مهربونمهربون
هٌـــــــــــــــــــــــــــدهٌـــــــــــــــــــــــــد

آتشي بود و فسرد رشته اي بود و گسست دل چو

38.gifنقاشی های حیرت انگیز با آبرنگ (25 عکس)

آتشي بود و فسرد

رشته اي بود و گسست

دل چو از بند تو رست

جام جادوئي اندوه شكست

آمدم تا بتو آويزم

ليك ديدم كه تو آن شاخه بي برگي

ليك ديدم كه تو به چهره اميدم

خنده مرگي

وه چه شيرينست

بر سر گور تو اي عشق نيازآلود

پاي كوبيدن

وه چه شيرينست

از تو اي بوسه سوزنده مرگ آور

چشم پوشيدن

وه چه شيرينست

از تو بگسستن و با غير تو پيوستن

در بروي غم دل بستن

كه بهشت اينجاست

بخدا سايه ابر و لب كشت اينجاست

تو همان به كه نينديشي

بمن و درد روانسوزم

كه من از درد نياسايم

كه من از شعله نيفروزم38.gif

مشاهده همه ی 14 نظر