لحظه  بروز رسانی 
سارا بانو ... عضو گروهمون بشید>>سفیر مهربانی http://facenama.com/safire_mehrabani )
قبراققبراق
سارا بانو ... عضو گروهمون بشید>>سفیر مهربانی http://facenama.com/safire_mehrabani )

حتماً برات اتفاق افتاده.  گاهی فقط

گاهی فقط بوی یک عطر خاص

حتماً برات اتفاق افتاده... 

گاهی فقط بوی یک عطر خاص،

شنیدن صدای عشقت،

شنیدن یک آهنگ مشترک، 

حتی یک تشابه اسمی...

برای چند لحظه

باعث میشه حس کنی قلبت میخواد از جاش کنده بشه.

این احساس با من رفیقه،روزی چند بار بهم سر میزنه.

هروقت که تنها میشم و به افکارم اجازه جلوه و خودنمایی میدم

همین حس سراغم میاد،یجورایی بهش عادت کردم.

مشاهده همه ی 15 نظر
سارا بانو ... عضو گروهمون بشید>>سفیر مهربانی http://facenama.com/safire_mehrabani )
قبراققبراق
سارا بانو ... عضو گروهمون بشید>>سفیر مهربانی http://facenama.com/safire_mehrabani )

عشق همین خنده های ساده توست وقتی

عشق

عشق همین خنده های ساده توست وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم . .

مشاهده همه ی 1 نظر