لحظه  بروز رسانی 
sara.azadi
آروم و عادیآروم و عادی
sara.azadi

2ره شه مهروژی جیهانی زوانی دایکی بیروز بیت.هیوادارم روژیک بیت گیشتمان

2ره شه مه
روژی جیهانی زوانی دایکی بیروز بیت.
هیوادارم روژیک بیت گیشتمان به زوان دایکیمان درس بخونین.
1424525445960833_large.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
ارغوان
خوشحالخوشحال
ارغوان

با پیروی از این چند قانون بسیار سادە، خواندن و نوشتن

با پیروی از این چند قانون بسیار سادە، خواندن و نوشتن کوردی را بیاموزید.4m4rgqgxcmsxx6cfrrf9.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
sara.azadi
آروم و عادیآروم و عادی
sara.azadi

1424452429512540_large.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
sara.azadi
آروم و عادیآروم و عادی
sara.azadi

1424185179242917_large.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
sara.azadi
آروم و عادیآروم و عادی
sara.azadi

1423935408237616_large.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
sara.azadi
آروم و عادیآروم و عادی
sara.azadi

1423645819877774_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
sara.azadi
آروم و عادیآروم و عادی
sara.azadi

یک دوست واقعی خوبی ها را در هرچیزی می بیند وازبدترین

یک دوست واقعی خوبی ها را در هرچیزی می بیند وازبدترین چیزها بهترین ها را بیرون می آورد.
1423506815984559_large.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید