لحظه  بروز رسانی 
sara
لوسلوس
sara

فال قهوه:سهم هر کس یک فنجان.نفری یک فنجان را انتخاب کنید

فال قهوه:
سهم هر کس یک فنجان.
نفری یک فنجان را انتخاب کنید ودر پست بعدی منتظر نتیجه ی فالتان باشید.
1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15-

مشاهده همه ی 9 نظر
sara
لوسلوس
sara

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████████

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█
████████████

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
لوسلوس
sara

تجسم کن یه سوسک تو دهنتهیکی از پاهاش لای دندونت گیر

تجسم کن یه سوسک تو دهنته
یکی از پاهاش لای دندونت گیر کرده
تو دهنت هی دست و پا میزنه که فرار کنه
دندوناتو رو کمرش فشار میدی    قررررررچ
سوسکه تودهنت میترکه   حال میده نه؟؟؟
روانی هم خودتی:)

میخواستی تجسم نکنی:/

مشاهده همه ی 18 نظر
sara
لوسلوس
sara

یک مرد و یک زن در دنیا هستند ک خوشبخت ترینند:

یک مرد و یک زن در دنیا هستند ک خوشبخت ترینند:

اولی مردی ک من خانومشم

دومی هم زنی که من عروسشم

والسلام... با منم بحث نکنید 

مشاهده همه ی 8 نظر
sara
لوسلوس
sara

فکر میکنی كدومي ؟؟؟ابربرفبارونتگرگخورشیدطوفانخاکگلمهنسیمغباربگو تا جواب رو بفرستم!!

فکر میکنی كدومي ؟؟؟
ابر
برف
بارون
تگرگ
خورشید
طوفان
خاک
گل
مه
نسیم
غبار
بگو تا جواب رو بفرستم!!

مشاهده همه ی 15 نظر
sara
لوسلوس
sara

تست روانشناسی دکتر سمیر: 1.شب را بیشتر دوست دارید یا روز

تست روانشناسی دکتر سمیر: 1.شب را بیشتر دوست دارید یا روز را؟

2.پاییز را بیشتر دوست دارید یا تابستان را؟

3.بیشتر لباسهای رسمی را ترجیح میدهید یا راحت؟

4.ترجیح میدهید به یک پیک نیک دوستانه بروید یا یک مهمانی دوستانه؟

5.با دیدن و گوش دادن به صدای رودخانه خروشان لذت بیشتری میبرید یا برکه آرام؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 جواب:
1.شب: شما انسانی درون گرا ،تنها و گوشه گیری هستید.

روز: شما انسانی برون گرا، خون گرم و اجتماعی هستید.

2.پاییز: شما فردی احساساتی و حساس هستید.

تابستان: شما فردی واقع گرا و محکم هستید.

3.لباس رسمی: شما فردی شیک پوش هستید که به ظاهر افراد بسیار توجه میکنید.

لباس راحت: شما فردی ساده و بی خیال هستید.

4.پیک نیک: شما فردی آرام و منطقی هستید.

مهمانی: شما فردی شاد و سر زنده هستید.

5.رودخانه: شما فردی عجول و سرکش هستید.

برکه: شما فردی صبور، مهربان و متواضع هستید.

مشاهده همه ی 4 نظر
sara
لوسلوس
sara

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﮑﻪﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺧﺎﻃــــــﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭن. . . .

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﺎﯾﯿﮑﻪ
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺧﺎﻃــــــﺮﺧﻮﺍﻩ ﺩﺍﺭن...
.

.

.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...

.

ﻭﻟﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﮔﯿﺮ ﻣﻨﻪ ... 
نکنین با خودتون اینجوری!!
به خدا راضی نیستم :|

مشاهده همه ی 4 نظر
sara
لوسلوس
sara

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺨﯽ ﻫﺎ ﺍﮔﻪ ﭘﺎﺷﻮﻥ ﭘﯿﭻ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ،ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺨﯽ ﻫﺎ ﺍﮔﻪ ﭘﺎﺷﻮﻥ ﭘﯿﭻ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺯﻣﯿﻦ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻥ،
ﻣﺮﯾﺦ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ !
ﺑﺮﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﮐﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﻣﯿﺪﻡ

مشاهده همه ی 4 نظر
sara
لوسلوس
sara

از یه آهنگ خوشم میاد دانلودش میکنم یک میلیون دفعه گوش میکنم ازش متنفر

از یه آهنگ خوشم میاد

 

دانلودش میکنم

 

یک میلیون دفعه گوش میکنم

 

ازش متنفر میشم

 

شما هم همینطورین ؟

مشاهده همه ی 7 نظر