لحظه  بروز رسانی 
sara
لوسلوس
sara

میخـــﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺟﻤﻠـــﻪ ﺑﮕﻢ ﻣﺴـــﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔــﯿﺖ ﻋﻮَﺽ ﺷﻪ . .

میخـــﻮﺍﻡ ﯾﻪ ﺟﻤﻠـــﻪ ﺑﮕﻢ ﻣﺴـــﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔــﯿﺖ ﻋﻮَﺽ ﺷﻪ ...

.

.

.

.

.

.

.

.
ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭَﺭ ﺑــرو ☜

مشاهده همه ی 10 نظر
sara
لوسلوس
sara

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﺸﻖ:ﺩﺭﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺭﺍﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ؟1.ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ2.ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ3.ﺟﻨﮕﻞ4.ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ5.ﻭﺳﻂ ﮐ

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻋﺸﻖ:
ﺩﺭﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﺭﺍﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ؟
1.ﻟﺐ ﺩﺭﯾﺎ
2.ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ
3.ﺟﻨﮕﻞ
4.ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ
5.ﻭﺳﻂ ﮐﻮﯾﺮ
6.ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ
7.ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻠﻮﺕ
8.ﯾﮑﯽ ﺍﺯﺍﺗﺎﻗﻬﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭ
ﺑﮕﻮﺗﺎﺟﻮﺍﺑﺸﻮﺑﮕﻢ؟
.
.
.
.
.
ﺍﺯﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺗﺴﺖ ﺧﻮﺩﺻﺒﺮﮐﺮﺩﯾﺪ ﻣﺘﺸﮑﺮﯾﻢ
ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﺭﺍﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﯽ ﺣﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪﮐﻪ ﺩﺭﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ!ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺶ! ﺑﺮﻭﺧﻮﺩﺗﻮ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻦ!

مشاهده همه ی 7 نظر
sara
لوسلوس
sara

این پسرایی که با موتور و با 5 دقیقه مذاکره؛دخترایی که

این پسرایی که با موتور و با 5 دقیقه مذاکره؛
دخترایی که منتظر بی.ام.و و لکسوس وایسادن رو
سوار میکنن و میبرن
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
اینا رو باید برد واسه مذاکرات هسته ای!
اینا اجازه غنی سازی که هیچ، اجازه ساخت بمب اتم رو هم میگیرن!

مشاهده همه ی 9 نظر
sara
لوسلوس
sara

ﻣﺎ ﺧﻮﺷﮕﻼﺍﻋـــﺼـــﺎﺏ : ﻧﺪﺍﺭﯾﻢﻟــــﺠﺒـﺎﺯ : ﺑﻠﻪ ﻫﺴــﺘﯿـﻢﻏـــﺮﻭﺭ : ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﻟﺖ

ﻣﺎ ﺧﻮﺷﮕﻼ
ﺍﻋـــﺼـــﺎﺏ : ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ
ﻟــــﺠﺒـﺎﺯ : ﺑﻠﻪ ﻫﺴــﺘﯿـﻢ
ﻏـــﺮﻭﺭ : ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺏ ﻧﻔﺲ : ﺯﯾـــــﺎﺩ
ﺳﺮﺳﺨﺖ : ﻭﺣﺸﺘﻨـــــﺎﮎ
ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ : ﺷﺩﯾﺪﺍ
ﻣﻬﺮﺑــﻮﻥ : ﺑﺴﯿـــــــــﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭ
ﺯﯾﺒﺎ : ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻑ
ﺑﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻧﻤﻮﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﻌﻠﻠﻠﻠﻪ ...
ﺧﻮﺷﮕﻼ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻴﺪ ، ﻣﻨﻢ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ!!!!
ﺁﺩﻣﻮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﻭﺍﻣﯿﺪﺍﺭﻥ ..

مشاهده همه ی 3 نظر
sara
لوسلوس
sara

شما فکر میکنید کدوم هستین؟ابربرفبارونتگرگخورشیدطوفانخاکگلمهنسیمغباربگو تا جواب رو بفرستم!!

شما فکر میکنید کدوم 
هستین؟
ابر
برف
بارون
تگرگ
خورشید
طوفان
خاک
گل
مه
نسیم
غبار
بگو تا جواب رو بفرستم!!!

مشاهده همه ی 19 نظر
sara
لوسلوس
sara

عجب کابوسی دیدمـ ┐—-— ┌    ـ |_ (o_o)ـ / ||/

عجب کابوسی دیدم
ـ ┐—--— ┌    
ـ |__ (o_o)
ـ / ||/ /   
ـ┇/ _//_ /
ـ┇ /________/
ـ ┇ ┇

 خواب دیدم گوشى دسته بابامه قفلشم با زه

مشاهده همه ی 7 نظر
sara
لوسلوس
sara

' 12 ' .9 _/ 3  ' . 6

. ' 12 ' .
9 __/ 3
  ' . 6 . '33 میلیارد ثانیه به شب یلدا‎ ‎مانده،
 یادتوووووون باشه که من اولین بیکاری بودم که بهتون تبریک گفتم! ^___^ :|

دکترم رفتم،گفته فعلا بی خطرم :| نگران نباشین :|

مشاهده همه ی 3 نظر
sara
لوسلوس
sara

شب که میشه برای مردم اس ام اس میاد که: هانی

شب که میشه برای مردم اس ام اس میاد که: هانی ! یادت نره آب پرتغالتو بخوری!
شب بخیر! بوس بوس!
برای ما اس ام اس میاد: هزار تا آیت الکرسی بخون! این پیام روهم برای هزار نفر سند کن! وگرنه ابوالفضل میاد از کمرنصفت میکنه!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید