لحظه  بروز رسانی 
sara
لوسلوس
sara

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ . !.-1 ﮐﻮﺩﮐﯽ .-2 ﺟﻮﺍﻧﯽ .-3

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ ...... !
.
.
.
.
.
-1 ﮐﻮﺩﮐﯽ ...
-2 ﺟﻮﺍﻧﯽ ...
-3 ﭼﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﻣﻮﻧﺪﯼ

مشاهده همه ی 3 نظر
sara
لوسلوس
sara

ایـن شعر هـــا   بــرونــد بــه جــهنّم  

ایـن شعر هـــا

 

بــرونــد بــه جــهنّم

 

مـــن فقـــط

 

دیــوانـه ی آن لحــظه ام 

 

که قـــلبت...

 

زیـر ســرم

 

دســت و پـــا بزنـد

 

                 sara       

مشاهده همه ی 14 نظر
sara
لوسلوس
sara

… نیست  زمستان دلتنگی توست که به لرزه انداخته،چهار ستون دلم

 نیست  زمستان

دلتنگی توست که به لرزه انداخته،چهار ستون دلم را !!!

 

                 sara          

مشاهده همه ی 5 نظر
sara
لوسلوس
sara

وقتی یـﮧ دختر آروم داره درو دیوارو نگاه میـکنـﮧ  

وقتی یـ دختر آروم داره درو دیوارو نگاه میـکنـ

 

وقتی نگات میکنـ ولــی چیزی نمـــیگـ

 

وقتی تو نگاش و اون روشو برمیگـردونـ ازت  

 میکنی 

 

د لامصـــــــب بغلـــش کن دیگــــــــ

sara

مشاهده همه ی 7 نظر
sara
لوسلوس
sara

اگر براستی خواستن توانستن بود محال نبود وصال و

اگر براستی خواستن توانستن بود

محال نبود وصال

و عاشقان که همیشه خواهانند

همیشه میتوانستند تنها نباشند

Sara

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
لوسلوس
sara

اگر خداوند یک روز آرزوی انسان را بر آورده میکرد

اگر خداوند

یک روز آرزوی انسان را بر آورده میکرد

من بی گمان

دوباره دیدن تورا آرزو میکردم

و تو نیز

هرگز ندیدن مرا

آنگاه نمیدانم

براستی خداوند کدامیک را میپذیرفت؟

sara

مشاهده همه ی 10 نظر
sara
لوسلوس
sara

اگر دروغ رنگ داشت! هر روز شاید ده ها

اگر دروغ رنگ داشت!

هر روز شاید

ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست

و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود.

sara

مشاهده همه ی 1 نظر
sara
لوسلوس
sara

 61881ktsdslh9m3.gif

مشاهده همه ی 1 نظر