لحظه  بروز رسانی 
sara 17
sara 17

بعضیا خیانت و با خیانت جواب میدن.بعضیا با اهانت.بعضیام با متانت.اما

بعضیا خیانت و با خیانت جواب میدن.....
بعضیا با اهانت.....
بعضیام با متانت.....
اما من خودم جنایت و ترجیح میدم.......

مشاهده همه ی 16 نظر
sara 17
sara 17

ما معمولا آرزوی دیگرانیم.نه آویزون دیگران.آرررررره!

ما معمولا آرزوی دیگرانیم..........
نه آویزون دیگران.......
آرررررره!

مشاهده همه ی 9 نظر
sara 17
sara 17

به بعضیام باید بگی شما نه آســـــــــــــــی نه خــــــــــــــــــاصی.فقط یه دیوســــــ

به بعضیام باید بگی شما نه آســـــــــــــــی نه خــــــــــــــــــاصی.فقط یه دیوســــــ

به بعضیام باید بگی شما نه آســـــــــــــــی نه خــــــــــــــــــاصی...
فقط یه دیوســـــــــــی که با همه میلاســــــــــــی......

مشاهده همه ی 7 نظر
sara 17
sara 17

پسز باید تـــــــــــــــــکـــــــــــــــــ پـــــــــــــــــــر باشه.اونی که

پسز باید تـــــــــــــــــکـــــــــــــــــ پـــــــــــــــــــر باشه..........
اونی که دورش کلی پر داره....خروسه برادر من.....................!

مشاهده همه ی 1 نظر
sara 17
sara 17

کسی که از من گذشـــــــــــــــــــــــــــــــت.نمیگم درگذشـــــــــــــــــــــــ

کسی که از من گذشـــــــــــــــــــــــــــــــت........
نمیگم درگذشـــــــــــــــــــــــــــــت.......
میگم سیـــــــــــک تیـــــــــــــــر ..................
خوش گذشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.....................

مشاهده همه ی 8 نظر
sara 17
sara 17

به اسم داداش .داداش گذاشت لاپاش.پس مواظب باش به هرکسی نگی

به اسم داداش ..........
داداش گذاشت لاپاش.........
پس مواظب باش به هرکسی نگی داداش!!!!!!!!!!!!

مشاهده همه ی 2 نظر