لحظه  بروز رسانی 
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

2. وقار صفوف منظم برای دریافت آب و

2. وقار

صفوف منظم برای دریافت آب و غذا. بدون هیچ حرف زننده یا رفتار خشن.

مشاهده همه ی 4 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

1. آرامش حتی یک مورد سوگواری شدید یا

1. آرامش

حتی یک مورد سوگواری شدید یا زدن به سروصورت هم دیده نشد. میزان تاثر و اندوه بطور خود بخود بالا رفته بود.

مشاهده همه ی 1 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

کسی از حال کسی آگه نیست! حالی نیست! گاهی

کسی از حال کسی آگه نیست!
حالی نیست!
گاهی در آیینه به خود می گوییم:
حیف از بُز
آدمی
مالی نیست...!

مشاهده همه ی 5 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد

مطمـئن باش
که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد
چون در هر بهار برایت گل میفرستد
و هر صبح آفتاب را به تو هدیه میکند

مشاهده همه ی 2 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

مردم همه فقیرند مثل خودشما، جز شما کسی نمی تواند به

مردم همه فقیرند مثل خودشما، جز شما کسی نمی تواند به شما چیزی بدهد مگراینکه یکی بیاید و باخبرتان کند از ثروت خودتان

مشاهده همه ی 1 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

خيلي خوب است كه انسان زيباييها و خوبيها را ستايش كند

خيلي خوب است كه انسان زيباييها و خوبيها را ستايش كند و خوبيهاي مردم رابيان كند آنوقت اگراين ستايش براي خودحق باشد برمي گردد به حق ولي اگراين ستايش رابراي اين كردكه به يك چيز دني وحقيري برسد آنوقت اين ستايش مانع ميشود بين انسان وحق و نشانه دلبستگي به اين دنيا است.

مشاهده همه ی 1 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم

داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم مغز دارند، برای انسان بودن باید شعور داشت...

مشاهده همه ی 1 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای

چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچ گاه تسلیم نمی شوند!
الماس حاصل فشارهای سخت است، اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید، از فشارهای سخت نترسید.

مشاهده همه ی 7 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

حساب هر روز را جدا نگه دارید، امروز فقط امروز

حساب هر روز را جدا نگه دارید،
امروز فقط امروز است و ربطی به دیروز و فردای شما ندارد
شورآینده رانداشته باشیدوغم گذشته رانخورید....
هر روزرا ازصبح تا شب برای همان روز زندگی کنید...

مشاهده همه ی 1 نظر
ֆǟʀǟ
شیطونشیطون
ֆǟʀǟ

شکسپیر میگه : من همیشه خوشحالم، برای اینکه از

شکسپیر میگه :
من همیشه خوشحالم،
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
... زندگی کوتاه است ...
پس به زندگی ات عشق بورز ...

مشاهده همه ی 2 نظر