لحظه  بروز رسانی 
سارا
بی‌حالبی‌حال
سارا

کاش عشق مثل خواب رویا بود با بستن چشم شروع می

کاش عشق مثل خواب رویا بود با بستن چشم شروع می شد و با باز کردن چشم تمام.
.
کاش میشدبرای یکبار هم که شده برای ثانیه ی زندگی کرد و شاد بود
.
کاش میشد فاصله ها را برای ثانیه ای کوچک کرد
.
کاش میشد مسیر زندگی را آن گونه که هست بپیماییم
.
ای کاش همه راه ها آبی بودن و تیرگی در آن وجود نداشت
.
حتی یک چاله ای کوچک در میان راهها
.
من زنده ام تا بفهمم و بدانم چگونه زندگی خواهم کرد
.
تا بدانم تا چه اندازه صبر و تحمل دارم
.
خود را می آزمایم با این گونه زندگی کردن
.
خود را ضریب می دهم با این گونه صحبت کردن
.
کاش میشد برای لحظه عاشق بودن عاشق خدا
.
دل به چه خوش کرده ام به دنیای خیالی
که همه فانی اند و جز خدا................. باقی.
پس بگذر تا تنها باشم


× حرف اخر:امروز با هیچ کس (به جز برادرم) حرف نزدم، سکوت دوست دارم (شاید دیگه به آدم ها اعتماد ندارم) به هر حال گذشت ، امروز هم از عمرم رفت...
.
خدایا همیشه پناهم بوده ای لطفا همیشه باش در تمام ثانیه های عمرم تا روزی که مقصد نهایی باشی. ×


1397/12/16
2 بامداد

مشاهده همه ی 11 نظر
سارا
بی‌حالبی‌حال
سارا

وقتی که دنیایمان پر از تباهی و سیاهیست.

وقتی که دنیایمان پر از تباهی و سیاهیست.

وقتی که دنیایمان پر از تباهی و سیاهیست.
.
بیشتر ما وقتی توی خیابون قدم میزنیم و راه می ریم به چی فکر می کنیم! به کی فکر می کنیم؟
.
بیشتر ما وقتی یه جای شلوغ مثل خیابون هستیم میخواییم برتری و شایستگی خودمان را به هر کس و بی کسی و به هر غریبه و آشنا تحمیل کنیم.
.
بیایین با تمام سختی، خوب بودن به آدم های بد یاد بدهیم نه این که با بدی هایمان بر بدی هایشان به افزاییم.
.
بیایین هر روزمان را از نو آغاز کنیم فکر کنیم که هیچ نیستیم، با خورشید متولد و با طلوع ماه مرگ حس کنیم، بدی های هم رو، همان روز دفن کنیم.
.
بگذریم! طفلی این قلم و کاغذها، هر چه دلمان می خواهد تلنبارش می کنیم. مثل کتاب و دفتری باشیم که هر کسی هر چه می خواهد بنویسه از خوب های و بدیها ولی واسه کسی باز نشیم.
بیایین راهمان را از این جماعت جدا کنیم و بر راه هایی قدم بگذاریم که خودمان ساخته ایم.
آخرین حرف خداحافظه ی، پس بیایین با هم خواهر و بردار باشیم.
خدا، حافظ شما باشد.

× از امروز اتفاقات و دلنوشته های خودم اینجا با شما درمیان می گذارم ×
.
× حرف آخری: ما نسلی هستیم که، بهترین حرف های زندگیمان را نگفتیم ؛ تایپ کردیم. ×

1397/12/14 12:50 بامداد

مشاهده همه ی 8 نظر