لحظه  بروز رسانی 
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

سلاملکم چن وخت نبودم چوطورین؟خوبین؟

سلاملکم


چن وخت نبودم چوطورین؟خوبین؟

مشاهده همه ی 8 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

چرا اینقدر فیس نما خلوته؟؟؟؟ اووووخی ببخشید یادم رفته بود شاخا

چرا اینقدر فیس نما خلوته؟؟؟؟

اووووخی ببخشید یادم رفته بود شاخا رفتن کیف و کتاب بخرن برا اول مهر{-50-}{-50-}{-54-}{-54-}{-88-}{-103-}

مشاهده همه ی 6 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌
kash bemiram

kash bemiram

مشاهده همه ی 5 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

این پست را♥ســــــکوت♥می کنم تو بنویس !تــــــــو بنویس .از دلتنگی هایت

این پست راســــــکوتمی کنم تو بنویس !

تــــــــو بنویس ...

از دلتنگی هایت از دردهایت، از حــــرف هایت ...

از هرچه دلت می گوید !

بنویس برایـــــــــم...

مشاهده همه ی 3 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

منم یه زمانی غرور داشتم

منم یه زمانی غرور داشتم

منم یه زمانی غرور داشتم

مشاهده همه ی 1 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

روزا خوابشـبــا تا صبح بــــیـــداربـہفکـرهآیندهیـــــہروحــــہبــیـــمارقـــــفـل رو یـــ

روزا خوابشـبــا تا صبح بــــیـــداربـہفکـرهآیندهیـــــہروحــــہبــیـــمارقـــــفـل رو یـــ

روزا خواب
شـبــا 
تا صبح 
بــــیـــدار
بـہ
فکـره
آینده
یـــــہ
روحــــہ
بــیـــمار
قـــــفـل رو 
یـــــہ 
برنامه
خــــاص
زنــدگیم 
شـده 
هے 
تــــکرارو تـــــکرارو تــــکرار
هـه
اینم از تابستون امسال ...

مشاهده همه ی 3 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

"هــی,,, روزگــار!!" "به چه میــخندی؟" " بـه کــی " " بـه

"هــی,,, روزگــار!!" "به چه میــخندی؟" " بـه کــی " " بـه

"هــی,,, روزگــار!!"
"به چه میــخندی؟"
" بـه کــی "
" بـه مـن "
"منـی کـه فقـط بـاختـم"
"منی که هـمیشه سـهمم از هـرآشـنائـی "خداحافــظی" بود!!
هــه،،،
بخنـد شـاید خنـده دار باشـه قصـه کسـیکه "آدم فروشـی" نکرد!!
امـا ،،"خودش" را "فروخت"...!!!

مشاهده همه ی 5 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

یِہِ حَرّف دآرَم↯↯خَتمِ کَلّآمّ⇆⇊⇊یاد گِرِفتَم↯↯⇜↶  اُونے کِہِ پُشّتِتوُ خآلّے میکنہِ↩↩  ↺

یِہِ حَرّف دآرَم↯↯خَتمِ کَلّآمّ⇆⇊⇊یاد گِرِفتَم↯↯⇜↶  اُونے کِہِ پُشّتِتوُ خآلّے میکنہِ↩↩  ↺

یِہِ حَرّف دآرَم↯↯خَتمِ کَلّآمّ⇆⇊⇊
یاد گِرِفتَم↯↯⇜↶


 اُونے کِہِ پُشّتِتوُ خآلّے میکنہِ↩↩ 


↺↫رَفیقِتِہِ↬↻

اُونے کِہِ بِهتّ↯↯خیانَت میکُنِہ⇟⇟⇟

↩عِشقِتِہِ↪

⇱⇜اَز خیلّیآ زَخم خوردَم⇝⇲

وَلے دَمِشون گَرم ↯↯↯↯⇄⇆

↺بَهِم یآد دادَن↯↯↯↯↶↶↶↻ 


اُون کہِ باهاتہِ↩↩↩↩↩↩

✘جُفت پآهاتہِ ✘

مشاهده همه ی 1 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

☆چیه….؟؟؟؟ ☆ ✘ منتظرشي؟؟؟✘ ✘ میخوای بهش بزنگی غرورت

☆چیه….؟؟؟؟ ☆ ✘ منتظرشي؟؟؟✘ ✘ میخوای بهش بزنگی غرورت

☆چیه….؟؟؟؟ ☆

✘ منتظرشي؟؟؟✘
✘ میخوای بهش بزنگی غرورت نمیزاره!!✘
★ میخوای حداقل ۱ S خالی بهش بدی,ولی میگی بیخیال…؟؟★
✘هنوز تو add لیستته……!! ✘
♥هنوز "عشقم" اسمش تو گوشیت Save؟ ♥
♣هنوز شباعکسشو بوس میکنی بهش میگی کاش منم اندازه "اون"دوست داشتی؟♣
✘ هنوز فکر کردن به خاطره هاش اتیشت میزنه ✘
◆ ◆هنوز بعضی شبا میگی اگه برگشت میگم:برو با عشقت ◆◆
♣هنوز وقتی Cm زیر پستاشو میبینی اعصابت خورد میشه…؟؟ ♣
★دیوونه بازیاش…خندیدناش…حرصتو دراوردناش….هنوز با فکر کردن به این چیزا شبتو صبح میکنی؟؟ ★
♥هنوزم "ارزو"میکنی هیچکس به اندازه تو دوسش نداشته باشه؟!!!! ♥
بسپرش به همونی که اونو به جونت انداخت… ♥
♥تقدیر ♥

مشاهده همه ی 2 نظر
✌รคгค✌
دلقکدلقک
✌รคгค✌

⤵پست فوق سنگین⤵ مــا مــونــدیــم و ↓↓↓دختراے پروتزے !! بیس چارے

⤵پست فوق سنگین⤵ مــا مــونــدیــم و ↓↓↓دختراے پروتزے !! بیس چارے

⤵پست فوق سنگین⤵

مــا مــونــدیــم و ↓↓↓
دختراے پروتزے !! بیس چارے زیرہ عمل ✔
آقا زادہ هاے شیشـہ باز درگیر زیر ڪمر ✔
مــا مــونــدیــم و ↓↓↓
خانوماے شوهر دار پسر باز خدا نترس ✔
پسراے با غیرت خانوم باز خدا پرست ✔
مــا مــونــدیــم و ↓↓↓
جماعت همیشـہ تنها و عاشق چس نالـہ ✔
خاطر خواـہ آزیتا و آرزو و فرنگیس و ژالـہ ✔
مــا مــونــدیــم و ↓↓↓
جیبهاے خالے اما تیپ و قیافـہ ها همـہ گلزارے ✔
تـہ عشقا ....!!جوونام ڪـہ همـہ گلنارے ✔
مــا مــونــدیــم و ↓↓↓
گشنـہ خوابی!! بے پولے و چراغاے خاموش ✔
یـہ مشت نوستالوژے چرت و گریـہ ڪردن با صداے داریوش ✔
مــا مــونــدیــم و ↓↓↓
بچـہ خوشگلاے غمـہ بـہ دست.لات هاے جاهل ✔
سرهنگهاے در پیتے ✔
سرتیپهاے پا پتے و ڪد خداے قاتل ✔
مــا مــونــدیــم و ↓↓↓
یـہ اتفاق اشتباـہ و یـہ انقلاب سوختـہ ✔
یـہ نسل بـہ جا موندہ با دهناے دوختـہ ✔.

مشاهده همه ی 2 نظر