لحظه  بروز رسانی 
سارا نفس
عاشقعاشق
سارا نفس
مشاهده همه ی 21 نظر
سارا نفس
عاشقعاشق
سارا نفس

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ. ! ﭼﺸﻢ

ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدی ﺑﺮاﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ


ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ
........ !


ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯾﻢ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻧﯽ


 ﺑﺮای ﺳـــــــــــﺎل ﻫﺎ از ﺗﻮ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ

 


مشاهده همه ی 2 نظر
سارا نفس
عاشقعاشق
سارا نفس

√  از آכم هــا مـے گـذرم؛ כلــــم را گُـنـכه تـر مـے

√  از آכم هــا مـے گـذرم؛

כلــــم را گُـنـכه تـر مـے ڪنـــم…

نـاراحـت ایـטּ نیـωــﭡــم ڪـﮧ چـرا جـاכه ے رفـاقـﭡـــم

بــا مــرכم همیـشـﮧ یـڪ طـرفــﮧ اωــﭞْ…!!

مـهــــم نیـωــﭞْ اگــر همیشـﮧ یـڪ طـرفـﮧ ام…(!)

همیشـﮧ شــاכ مـے مـانـــم ڪـﮧ چیـزے ڪــم نگـذاشـﭡـﮧ ام؛

و بـﮧ خـــوכم ، رفـاقـﭡـــم و “خُــכاے خــوכم ” بـכهڪــار نیـωـﭡـــم…

 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سارا نفس
عاشقعاشق
سارا نفس

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷﮧ !! ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁבﻣﻮ ﺻבا ﮐﻨﮧ ، ﺑﻪ

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺑﺎﺷ !!

ﯾﮑــــــےבﻣﻮ ﺻבا ﮐﻨ ،

ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻבﺍ ﮐﻨﮧ

ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛

ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ בﯾﮕﮧ ﺑﻠב ﻧﺒــﺎﺷﮧ

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾב ﺁבﻡ ﺭﻭ ﺑﻠב ﺑﺎﺷﮧ

...

בلم کمــے تــــــو را…!

בروغ چرا ؟؟!!

خیلــے تــــــــــــو را مـے خواهـב …

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سارا نفس
عاشقعاشق
سارا نفس

به نام خدا یوم الله 22 بهمن سرآغاز حکومت الله و

به نام خدا

یوم الله 22 بهمن سرآغاز حکومت الله و پیروزی حق بر باطل بر فجر آفرینان مبارک باد

حاج محمدرضا ملکی راد

نماینده حوزه انتخابیه شهرستان خرم آباد(استان لرستان)


مشاهده همه ی 254 نظر