لحظه  بروز رسانی 
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

اینجا نه ایتالیاس نه انگلیسه نه فرانسه اینجا شیرازه بلوار چمران

اینجا نه ایتالیاس نه انگلیسه نه فرانسه اینجا شیرازه بلوار چمران

اینجا نه ایتالیاس نه انگلیسه نه فرانسه اینجا شیرازه بلوار چمران یه روز بارونی

مشاهده همه ی 8 نظر
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

گاهی با خود فکر میکنم. آمدنم را گریستم ، اما آیا

گاهی با خود فکر میکنم...

آمدنم را گریستم ،

اما آیا ؛

رفتنم را خواهم خندید؟

نمی دانم ؛

اما میدانم که آن را

چگونه بودن و چگونه ماندنم مشخص خواهد کرد ...

آری گاهی ساعتها با خود...

  فکر میکنم... فکر میکنم... فکر میکنم...

جملات زیبا گیله مرد

مشاهده همه ی 23 نظر
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم ؛ وقتی تو را

بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم ؛

وقتی تو را در نظر نداریم ...

جملات زیبا گیله مرد

مشاهده همه ی 10 نظر
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

دریافته ام که : خداوند به آدم یک هوش و دو

دریافته ام که :

خداوند به آدم یک هوش و دو گوش داده

تا هوشمندانه و در بعضی مواقع

یکیش در باشه و دیگریش دروازه ...

جملات زیبا گیله مرد

مشاهده همه ی 3 نظر
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

من به پیشرفت علم پزشکی شک دارم؛ وقتی هنوز هیچ چشم

من به پیشرفت علم پزشکی شک دارم؛

وقتی هنوز هیچ چشم پزشک و دانشمندی ؛ عینکی نساخته که نیمه پر لیوان را ببینیم

و هنوز که هنوزه والدین  نیم نمره ای که نیست رو می بینند ؛ ولی 19.5 نمره ای که هست رو نمی بینند ...

بله هنوز که هنوزه ؛ من به مردمک چشمها ؛ به چشمها و به پیشرفت علم پزشکی شک دارم

جملات زیبا گیله مرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

دیروز بهشت را به گندم فروختیم؛ مراقب باشیم امروز آن را

دیروز بهشت را به گندم فروختیم؛

مراقب باشیم امروز آن را به تکه نانی نفروشیم .

میدانید فرصت دیگری نداریم ؟

جملات زیبا گیله مرد

مشاهده همه ی 4 نظر
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

اگر صادقانه و با محبتی قلبی و دلسوزانه انجام نشه ؛

اگر صادقانه و با محبتی قلبی و دلسوزانه انجام نشه ؛

اگر مودبانه  و  از راه درستش و از طریق اهلش انجام نشه ...

حتی اگر همه ی اینها باشه ولی با ظرافت خاص خودش انجام نشه،

درست برعکسش نتیجه میده و میشه :

نهی از معروف و امر به منکر ...

بقول گیله مرد که میگفت : امر به معروف و نهی از منکر  اینقدر مهم و ظریفه که گاهی دو امام دست در دست هم میدن تا وضوی پیرمردی رو اصلاح کنند ...

رفعت و عظمت مقام حضرت موسی علیه السلام بر همه آشکاره ؛ ولی آیا  کسی هست که " داستان موسی و شبان " اش رو نشنیده باشه ...

جملات زیبا گیله مرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فاطمه
مهربونمهربون
فاطمه

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم ؛ و متوجه

من بسیار به شانس و اقبال عقیده دارم ؛

و متوجه شده ام هرچه بیشتر پشتکار و تلاش کنم ،

بیشتر شانس می آورم .

 

جملات زیبا گیله مرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید