لحظه  بروز رسانی 
gameovermehdi
گرفتارگرفتار
gameovermehdi
پست شماره 319015672 از gameovermehdi

.

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
gameovermehdi
گرفتارگرفتار
gameovermehdi
پست شماره 319015671 از gameovermehdi

.

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh
fereshteh

و چه احساس نجیبی ست که با دیدن تو

و چه احساس نجیبی ست که با دیدن تو

و چه احساس
نجیبی ست
که با دیدن تو
طلب عشق
زِ بیگانه ندارم هرگز

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
مشاهده همه ی 8 نظر
fereshteh
fereshteh

دیوانہ شدم تا ڪہ نظر سوے تو ڪردم،

دیوانہ شدم تا ڪہ نظر سوے تو ڪردم،

دیوانہ شدم تا ڪہ
نظر سوے تو ڪردم،

مڹ ‌هستی‌ خود
نذر دو ابروے تو ڪردم،

یڪ لحظہ گَذارم بہ سر
کوے تـــــو افتـــــاد،

آواره‌دلم را بہ سر
کوے تــــوڪردم

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
fereshteh
fereshteh

حواسم از تو پرت نمیشود دستهایم را بگیر

حواسم از تو پرت نمیشود دستهایم را بگیر

حواسم از تو پرت نمیشود
دستهایم را بگیر
منِ بی حواس،
راه چشمهایت را گم کرده ام.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید