لحظه  بروز رسانی 
sara
sara

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

عاشق منم که یار به حالم نظر نکرد

عاشق منم
که یار به حالم نظر نکرد

مشاهده همه ی 4 نظر
تنها
تنها
بعد تو ایرانم

بعد تو ایرانم..........{-w17-}

مشاهده همه ی 3 نظر
sara
sara

من اینجام کنار بغضی که گرفته راه نفسم

من اینجام کنار بغضی که گرفته راه نفسم

من اینجام
کنار بغضی که گرفته راه نفسم

مشاهده همه ی 4 نظر
تنها
تنها

مه شاعری آزرده دل تویه شهر بندروم حتی اوم نین

مه شاعری آزرده دل تویه شهر بندروم حتی اوم نین

مه شاعری آزرده دل تویه شهر بندروم
حتی اوم نین یه رفیق که به او دل ببنوم

خسته بودم خسته بودم خسته از ای زندگی
خسته بودم خسته بودم خسته از نامردمی

از غریبون گله ای نین غریبون خوشون غریبن
درد مه از این رفیقون که تویه بندر انینن

خسته بودم خسته بودم خسته از ای زندگی
خسته بودم خسته بودم خسته از نامردمی

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
sara
آخرین پست امسال

آخرین پست امسال

مشاهده همه ی 4 نظر
تنها
تنها

به تو گفته بودم ز من بگذری روم در پی عشق

به تو گفته بودم ز من بگذری روم در پی عشق
گفتم بمان

به تو گفته بودم ز من بگذری روم در پی عشق ویرانگری
گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی ...
به تو گفته بودم که دستم بگیر کنار دلم باش و با من بمیر
گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی ...
گفته بودم که آرامشم میرود نقطه امن آسایشم میرود گفتم تا بدانی
گفته بودم نرو خواهشا میشود پیش من باشی سازشم میشود
گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی ...
تورا دیدمت بعد عمری سلام ببین اشک شوقی که ریزد مدام
ماندن یا نماندن به پای تو ماندم یا نماندم ...
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا
افتاده ام از پا چرا ...
گفته بودم که آرامشم میرود نقطه امن آسایشم میرود گفتم تا بدانی
گفته بودم نرو خواهشا میشود پیش من باشی سازشم میشود
گفتم تا بدانی به تو گفتم تا بمانی ...

مشاهده همه ی 6 نظر
تنها
تنها

حباب هایی از سر تنهایی رو به سمت تو

حباب هایی از سر تنهایی رو به سمت تو

حباب هایی از سر تنهایی
رو به سمت تو
برای نوازش گونه های تو

مشاهده همه ی 10 نظر