لحظه  بروز رسانی 
@sofia19

ه جناب خان میگن: آدرس دقیق خونتون کجاس؟، میگه: قاره خوزستان

ه جناب خان میگن: آدرس دقیق خونتون کجاس؟، میگه:
قاره خوزستان کشور آبادان شهرستان برزیل محله ساعو پاعولو
کوچه ی دوم کنار فلافلی کوکام رونالدو

مشاهده همه ی 3 نظر
@sofia19

نه هرجور حساب ميکنم ميبينم . . . . خيلي بچه

نه هرجور حساب ميکنم ميبينم
.
.
.
.
خيلي بچه باحاليم ^__^
بدون من اينجا سوت و کوره
وژدانن چي نذر کرديد ک من اومدم؟؟

مشاهده همه ی 2 نظر
@sofia19

ﺑﺎ 206 ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ . ﯾﻪ 405 ﮐﻪ

ﺑﺎ 206 ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺑﯽ ﺑﻨﺰﯾﻦ .

ﯾﻪ 405 ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪه اﺵ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺖ 
ﮔﻔﺖ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟ ﺑﮕﻮ ﮐﻤﮑﺖ ﮐﻨﻢ 

ﮔﻔﺘﻢ؛ بنزینم تموﻡ ﺷﺪﻩ، می شه ﺍﺯ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﮑﺸﻢ ؟

ﮔﻔﺖ: ﻣﮕﻪ ﺑﻨﺰین 405 به 206 می خوﺭﻩ ؟

ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﻣﯿﺮﻡ ﮐﺮﺑﻼ.

ای اهل حرم میر علمدار نیامد علمدار نیامد سه ضرب.

مشاهده همه ی 5 نظر
@sofia19

ه حرف هیچ کدوم از دانشمندا معتقد نباشم,به اون حرف دکتر

ه حرف هیچ کدوم از دانشمندا معتقد نباشم,به اون حرف دکتر حسابی اعتقاد قلبی دارم که میگه یک ساعت بعد از غذا درس نخونین!
یعنی اینقد ایمان دآرم بهش که تا 24 ساعت بعدش درس نمی خونم.

مشاهده همه ی 2 نظر
@sofia19

یه عده ای هم هستن که هر قدرم گریه کنن بازم

یه عده ای هم هستن
که هر قدرم گریه کنن
بازم یه مقدار اشک نریخته دارن
که تا به ما میرسن
بریزن.

به سلامتی همه ی ماپیازا :/

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید