لحظه  بروز رسانی 
sara
خوشحالخوشحال
sara

سلام. من یه سوال درمورد c++ دارم هرکی بلده جواب بده

سلام. من یه سوال درمورد c++ دارم هرکی بلده جواب بده.
برنامه ای بنویسید که یک آرایه را از ورودی گرفته و مقادیر خانه های زوج آرایه را باهم جمع کند و مقادیر خانه های فرد را نیز با هم جمع کند و در دو متغیر جدا بریزد و به خروجی ببرد.

مشاهده همه ی 5 نظر
@vitato

زن شیطان نیست زن جلوه زیبایی بی

اس ام اس


زن شیطان نیست
زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است ...
میل انسان به بقا..میل انسان به زندگی..
میل انسان به زیبا پرستی..میل انسان به انسان
زن شیطان نیست... گوشه ای از هنر آفرینش است...
زن ... عـــشق است
یک سرمایه ابدی در جهان..
..خلاصه تمام مهربانی های دنیا
چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها
ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود

مشاهده همه ی 451 نظر
hossein
hossein

ﭘﺴﺮ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ

ﭘﺴﺮ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯾﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﺷﺪ
ﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ
ﻧﺸﺴﺖ .
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺳﺮﺍﻏﺶ ﺭﻓﺖ . ﭘﺴﺮ
ﭘﺮﺳﯿﺪ :
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﮔﻔﺖ 50 ﺳﻨﺖ . ﭘﺴﺮﮎ ﭘﻮﻝ
ﺧﺮﺩﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ
ﺷﻤﺮﺩ ﺑﻌﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﺑﺴﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﯿﺰﻫﺎ ﭘﺮﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻋﺪﻩ ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﮔﻔﺖ
:35 ﺳﻨﺖ
ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺑﯿﺎﻭﺭﯾﺪ .
ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺣﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺍﺩﻭ
ﺭﻓﺖ،ﭘﺴﺮ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺮﺩ
ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﻭ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ ..
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ
ﻣﯿﺰ ﺭﻓﺖ ﮔﺮﯾﻪ
ﺍﺵ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺩﺭﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ
ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺧﺎﻟﯽ 15
ﺳﻨﺖ ﺍﻧﻌﺎﻡ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺖ
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺷﮑﻼﺗﯽ
ﺑﺨﺮﺩ .
ﺁﺭﯼ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ، ﻭ
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺭﺍ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺧﻮﺑﯿﺎﺗﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ ...

مشاهده همه ی 2 نظر
knaan
گرفتارگرفتار
knaan

کودکی هفت ساله مادرشو برد بیمارستان, دکتر گفت مادرت میمیره! بچه

کودکی هفت ساله مادرشو برد بیمارستان, دکتر گفت مادرت میمیره! بچه گفت کی؟ دکتر گفت پاییز! بچه گفت پاییز کیه؟ گفت وقتی که برگا میریزن... بچه اومد خونه نخ سوزن برداشت رفت تا تمام برگای شهرو به درختا بدوزه.

مشاهده همه ی 2 نظر
sara
خوشحالخوشحال
sara

مردان از دو نوع خارج نیستند؛ یا روی سرشان خالیست، یا

مردان از دو نوع خارج نیستند؛
یا روی سرشان خالیست، یا توی سرشان!
{-33-}

مشاهده همه ی 8 نظر
sara
خوشحالخوشحال
sara

امـروز یـه پـسـره رو دیـدم . داشـت گـریـه میـکـرد .بـهـش گـفـتـم

امـروز یـه پـسـره رو دیـدم .. داشـت گـریـه میـکـرد ...بـهـش گـفـتـم چـی شـده ؟؟؟
گـفـت دوس دخـتـرم تـهـدیـدم کـرده .. مـیـخـاد عـکـسـامـو پـخـش کـنـه ؟؟{-33-}

مشاهده همه ی 1 نظر