لحظه  بروز رسانی 
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

عزیزون از غم و درد جدایی به چشمونم

عزیزون از غم و درد جدایی

به چشمونم نمانده روشنایی

گرفتارم بدام غربت و درد

نه یار و همدمی نه آشنائیی

تبسـ ــم پاییــ ـز
مشاهده همه ی 10 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

دلی دیرم چو مرغ پا شکسته چو کشتی

دلی دیرم چو مرغ پا شکسته

چو کشتی بر لب دریا نشسته

تو گویی طاهرا چون تار بنواز

صدا چون می دهد تار گسسته

مشاهده همه ی 11 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

سری دارم که سامانش نمی‌بو غمی دارم که

سری دارم که سامانش نمی‌بو

غمی دارم که پایانش نمی‌بو

اگر باور نداری سوی من آی

بوین دردی که درمانش نمی‌بو

مشاهده همه ی 5 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

خوش آن ساعت که یار از در آیو

خوش آن ساعت که یار از در آیو

شو هجران و روز غم سر آیو

زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق

همی واجم که جایش دلبر آیو

مشاهده همه ی 1 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

مو که آشفته حالم چون ننالم شکسته پر

مو که آشفته حالم چون ننالم

شکسته پر و بالم چون ننالم

همه ی ی ی گویند فلانی چند نالی

تو آیی در خیالم چون ننالم

مشاهده همه ی 2 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

دلی دیرم خریدار محبت کز او گرم است

دلی دیرم خریدار محبت

کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل

ز پود محنت و تار محبت

بـ ـزن بـ ـاران
مشاهده همه ی 2 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

عشق یعنی حسرت پنهان دل زندگی در گوشه

عشق یعنی حسرت پنهان دل

زندگی در گوشه ویران دل

عشق یعنی سایه در یک خیال

آرزوی سرکش و گاهی محال

مشاهده همه ی 2 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

آتش عشق بهشت است میندیش و بیا سم

آتش عشق بهشت است میندیش و بیا

سم غم آسان جان است مپرهیز و بنوش

پر و بالی بگشا خنده خورشید ببین

پیش از آنی که شود شمع وجودت خاموش

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 3 نظر
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )
ناراحتناراحت
sareh( بر خلق جهان علی امیر است )

چون کنم یاد تو ، نوری با من است

چون کنم یاد تو ، نوری با من است

غایبی ، اما حضوری با من است

درد دلها میکنم با “عکس” تو

وه عجب “سنگ صبوری” با من است !

عطر سوسن
مشاهده همه ی 3 نظر