سارا
قبراققبراق
سارا
پست شماره 309423599 از سارا

.

مشاهده همه ی 32 نظر
سارا
قبراققبراق
سارا
پست شماره 308998738 از سارا

.

مشاهده همه ی 17 نظر
سارا
قبراققبراق
سارا

moshtarak.gif
مشترک مورد نظر ...

مشاهده همه ی 27 نظر
سارا
قبراققبراق
سارا

تو با منی. هر جا برم. مهر تو بند جونمه!

reza.jpg
تو با منی...
هر جا برم..
مهر تو بند جونمه! - رضا صادقی -

مشاهده همه ی 14 نظر
سارا
قبراققبراق
سارا

قرآن کریم پر است از رمز و رازهای شگفت انگیز

2.jpg
قرآن کریم پر است از رمز و رازهای شگفت انگیز و جالبی که تک تک اون ها هر انسانی را به فکر کردن وادار می کنند. آیه " کل فی فلک " نیز که به چرخش همه چیز اشاره می کند در نوع خود بی نظیر است چرا که این آیه از هر طرف خوانده شود باز نتیجه " کل فی فلک " حاصل می شود. خود آیه هم در گردش است!

مشاهده همه ی 35 نظر