لحظه  بروز رسانی 
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

اصله بین رویاها و واقعیت همون عمل کردنه

اصله بین رویاها
و واقعیت همون عمل کردنه
گام بردار سوی موفقیت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

دوست داشتنت سحر خیز ترین حسِ دنیاست که صبح

دوست داشتنت
سحر خیز ترین حسِ دنیاست
که صبح ها
پیش از باز شدن چشم هایم
در من بیدار می شود ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

از میانِ تمام کتاب ها لب های تو خواندنی

از میانِ
تمام کتاب ها
لب های تو خواندنی ترند
وقتی که می گویی «دوستت دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید