لحظه  بروز رسانی 
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

اغلب کسانی که در زندگی خویش احساس

اغلب کسانی که
در زندگی خویش
احساس "آرامش" می کنند
"لبخند" را مشق می کنند
با امید "دعا" می کنند
عشق را "تدریس" می کنند
و"محبت" را فراموش نمی کنند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

شهریور چه "عاشقانه" روزهایش را

شهریور چه "عاشقانه" روزهایش را

شهریور

چه "عاشقانه" روزهایش
را ورق می زند
تا برسد به "پاییز"
مجالی نیست...

باید رنگ ها را
مهمان برگ ها کرد
"پاییز می آید"
و باز شهریور می ماند
و عاشقانه هایش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

همیشہ کہ باشی. ازت خستہ میشن. همونایی

همیشہ کہ باشی...
ازت خستہ میشن...

همونایی کہ اگہ نباشی بهت میگن
بے معرفت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

بهترين راه ارتباط گرفتن با ديگران و جذب

بهترين راه ارتباط گرفتن با ديگران

و جذب انرژي هاي مثبت

لبخند ميباشد،

لطفا لبخند يادتون نره

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

تو مهربان باش بگذار بگویند ساده است

تو مهربان باش

بگذار بگویند ساده است
فراموشکاراست زود میبخشد

تو خودت باش
دنیارابا زلال وجودت روشن کن

مهربانم
همیشه مهربان بمان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

کسی را برای "دوست داشتن" انتخاب کن که قلب

کسی را برای "دوست داشتن"
انتخاب کن که قلب
بزرگی داشته باشد تا
مجبور نشی به خاطر اینکه
تو قلبش وارد بشی
خودت را کوچک کنے...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید