لحظه  بروز رسانی 
[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

اینگونه بی تو چنگ بر آسمان میزنم بی مهابا

اینگونه بی تو
چنگ بر آسمان میزنم بی مهابا...

مشاهده همه ی 1 نظر
[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

نمیشه با عاقلا چسبید ب روزگار ولی میشه با

نمیشه با عاقلا چسبید ب روزگار ولی میشه با

نمیشه با عاقلا چسبید ب روزگار
ولی
میشه با دیوونه ها رقصید دیوونه وار(:

مشاهده همه ی 12 نظر
[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

نمیخام کلی مقدمه چینی کنم و شعر بگم بی مهابا

نمیخام کلی مقدمه چینی کنم و شعر بگم
بی مهابا و فجائی بغلم کن(:

مشاهده همه ی 5 نظر
[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

از مسجدا بو هنرپیشه میاد

از مسجدا بو هنرپیشه میاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

مونیکا_ینی اگه من چاق بشم ازم دست میکشی؟

مونیکا_ینی اگه من چاق بشم ازم دست میکشی؟

مونیکا_ینی اگه من چاق بشم ازم دست میکشی؟

چندلر_میدونی من عاشق یه زن خوش اندام لاغرو خوشگل نشدم
من عاشق مونیکاشدم و تو مونیکایی
حتی اگه بادکنی و چاق شی
یا حتی اگه آب بری و لاغرشی
من بازم دوست دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

هیچی نداری از خودت=/ اه چ ضایه! فقرای بچه

هیچی نداری از خودت=/
اه چ ضایه!
فقرای بچه مایه=/

مشاهده همه ی 2 نظر
[هیولا]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا]

کودک همسری مسئله ای حاشیه ای است و دغدغه ی اصلی

کودک همسری مسئله ای حاشیه ای است و دغدغه ی اصلی زنان نیست.
کودک همسری مسئله ای حاشیه ای است و دغدغه ی اصلی زنان نیست.
کودک همسری مسئله ای حاشیه ای است و دغدغه ی اصلی زنان نیست.
کودک همسری مسئله ای حاشیه ای است و دغدغه ی اصلی زنان نیست.
کودک همسری مسئله ای حاشیه ای است و....
کاش حماقتمون جهانی نمیشد.
اینجا ایرانه
قرن21

مشاهده همه ی 2 نظر