لحظه  بروز رسانی 
||mhtb||
||mhtb||

ساعتش را برداشت و نگاهش ب نگاهم افتاد

ساعتش را برداشت و نگاهش ب نگاهم افتاد

ساعتش را برداشت
و نگاهش ب نگاهم افتاد
صورتش را خنداند
و زمان بیش از پیش به تلاطم افتاد
درب را پشت سرش بستم و رفت
قلبم اما انگار از تپش بازایستاد
قلک خاطره ها بر زمین خورد و شکست
و شکایت کردند مردمان از خود من
که چرا پشت سرش درب را بستی و رفت
و خودم بر دهنم قفل زدم
که نگویم قلبش از برای کس دیگر لرزید
و زمان باز امد
که مرا از خود من دور کند!

مشاهده همه ی 12 نظر
[هیولا ]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا ]

آره واقعا بایرن لات کوچه خلوته ولی نه فقط

آره واقعا بایرن لات کوچه خلوته
ولی نه فقط تو آلمان تو همه جا همینه
و اتفاقا، ویدال، راس میگف
بایرن با ی تیم بوندسلیگایی بازی نداش
قشنگ با ی تیم از لوشامپیونه داش بازی میکرد.

مشاهده همه ی 3 نظر
[هیولا ]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا ]

روز خوب من روز دست بی چاقوعه

روز خوب من روز دست بی چاقوعه

روز خوب من روز دست بی چاقوعه...

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 2 نظر
[هیولا ]
بی‌حالبی‌حال
[هیولا ]

خ، واو، ب سه تا حرف پوچ

خ، واو، ب
سه تا حرف پوچ...

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 13 نظر