افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان


بروز رسانی 
eli
آروم و عادیآروم و عادی
eli

که ایم و کجاییم

چه می گوییم در چه کاریم؟

پاسخی کو؟  

به انتظار ِ پاسخی 

                              عصب می کِشیم 

و به لطمه ی پژواکی 

کوه وار 

               در هم می شکنیم


25950745491456739450.jpg
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید