افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان


بروز رسانی 
negin
negin
IMG_20180524_200806.jpg

💕💕دوستداشتم معلم املاے تو بودم
ودوستتدارم را املا بگویم
وهےبپرسم تا کجا گفتم ؟💕
وتو بگویے
دوسـتـتـــدارم💕💕

مشاهده همه ی 8 نظر
negin
negin
IMG_20180523_204332.jpg

💕💕💕ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ؛
ﻳﮏ ﺭﻭﺯ …
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ …💕
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ …
💕“ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ”
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ💕
ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ،
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند💕💕
💕ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ….
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ!
💕💕ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ💕
ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ
ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ…….💕💕💕

مشاهده همه ی 2 نظر
negin
negin
IMG_20180523_202311.jpg

💕💕💕هنوز هم وقتی باران می آید
تنم را به قطرات باران می سپارم
می گویند باران رساناست
شاید دستهای من را هم به دستهای تو برساند💕💕💕

مشاهده همه ی 3 نظر
فرهاد عظیمی
فرهاد عظیمی

چه بی گناه در میان ِ اشتباهاتم دست و پا می زنی ...

می جنگی مبادا باور کنم / تنها تر از کودکی هایم

به زور آینده ایستاده ام .............

من دارم در میان جهان بینی هایم / دست به دست می شوم

و تو تمام اتهام را به جان می خری / که بر گردنم نیفتد ...........

مرا چه به ثبات ِ آغوش تو ........

وقتی در یاس های فلسفی ام / بی پدر تر از قایقی کاغذی

اختیارم را بر / باد داده ام

...........

دامنت را بپوش ....

بیشتر از تمام از دست رفتگی هایم به خودت / برس ........

اگر روزی از فلسفه جان سالم بدر بردم .........

تمام بی خوابی هایم را با تو شریک می شوم ......

کاش می دانستی ..........

هزار ماهی ِ بی گناه ... در تفکرم .... نفس می خواهند .......

و هیچ کس آب و هوایشان را نمی شناسد / تا عوضش کند .......

کاش می شمردی

اره هایی که در ذهنم بیشتر از درخت ها روییده اند ...

کاش میکشیدی ...

یک جغرافیای بی ناحیه را .........

میان دست هایمان ..............

که در باور لمس هیچ رد پایی به جز خوش رقصی های ما نیست...

کمک کن ..........

که در میان این همه بهم ریختگی ِ درون نشسته ام ........

اره / ماهی ها ، برای بریدن دست به دامنت شدن هایم

اعلان جنگ نکنند ..........

کمک کن .......... زاویه ای بگیر

نه آنقدر صمیمی که از کمبود هایم بترسم

نه آنقدر ایستاده که قدم به آرزوهایت نرسد

زاویه ای بگیر

که اگر سقوطی هم در کار بود ........

به آغوشت /بخورد ............

تمام تنم.......... از این نیمه کارگی ها درد می کند .......

از این نیمه های شب در نیمه های من ... بدون ِ

تمـــــــــــــــــــــــ ــــــــام ِ تو

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farahnaz
farahnaz
fanoos-156x156.jpg

تمام تردید های من
در دوستت دارم های تو
بی معنا شدندهرگز تصور نمی کردم
که روزی اینچنین به دام عشق گرفتار شوم
و همچون کبوتری دلبریده از دنیا
در بند چشمانت اسیر شوم

هر روز که می گذرد
قلب کوچکم بیش از دیروز تو را می خواهد
آری
اکنون دیگر بدون عشق تو خواهم مرد
من بیمار عشق توام
و تنها طبیب من
دستان هستی بخش توست
پروانه ی خیالم
هر لحظه شمع چشمانت می جوید
ولی افسوس
که تلاشش بی حاصل است
دنیا را نمی خواهم
آسمان را نمی خواهم
جون تویی دنیای من
و آسمان همان چشمان توست
و حتی نفس هایت،نفس های من است
و اگر روزی دیگر بر نیایند
بی شک خواهم مرد

مشاهده همه ی 1 نظر
نفس
مهربونمهربون
نفس
عکس-پروفایل-شاد-2.jpg

دخترای شنگول فیس کیا هستن ؟؟؟{-111-}

زود دستشون بالا {-82-}

خوب که فکرشو میکنم {-131-}

پسرای شنگول فیسم زود دستشون بالا {-89-}

مشاهده همه ی 9 نظر
Afsoon
خنگخنگ
Afsoon
1053500x500_1523356785309370-1.jpg

عشقولیممم{-w7-}{-w7-}{-w7-}{-w7-}{-w7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Afsoon
خنگخنگ
Afsoon
1053500x490_1521409444837854.jpg

میخام رو حقم عن بمالم :| شاید دیگه کسی نتونه بخورتش😹☀️💩

مشاهده همه ی 2 نظر
Afsoon
خنگخنگ
Afsoon
1053500x500_1525763225882107.jpg

انقدر رو شخصیتتون کار کنید که به جایی برسید که هرکی باهاتون حرف زد حداقل یک دقیقه بره تو خودش و راجبتون فک کنه :)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نفس
مهربونمهربون
نفس
IMG_20180519_192048_708.jpg

جانی و دلی
ای دل و جانم همه
.
.
تو

مشاهده همه ی 5 نظر