افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★
مهربونمهربون
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★

 

بیهوده تلاش نکن

آنکه میخواهد برود امروز نرود فردا حتما خواهد رفت.

شغلش این بود بیاید و عاشق کند

تنها بگذارد و برود.

نمیدانم.شاید مامور بوده و معذور

تو هم برو...

مبادا از آنانکه مرا تنها گذاشتند جا بمانی.

میخواهی بروی؟بهانه میخواهی؟بگذار من بهانه را دستت دهم.

برو...

هرکس پرسید چرا؟

بگو لجوج بود. همیشه سرسختانه عاشقم بود.

بگو دورغ میگفت. میگفت هرگز ناراحتم نکردی.

بگو درگیر بود. درگیر افسون نگاهم.چ

بگو بی احساس بود. به همه فریادها،بی تفاوتی ها و اخم هایم لبخند میزد.

بگو او نخواست کسی در دلش خانه کند...

مشاهده همه ی 8 نظر
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★
مهربونمهربون
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★

Faghat_Be_Khatere_To.png

مشاهده همه ی 11 نظر
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★
مهربونمهربون
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★

1baf67cd7f7232f6b17d4a8ab5120caa-425

می شود کمی  بیادم باشی...؟

میدانم ...

کار داری ،،، سرت شلوغ است.

فقط لحظه ای به  ذهنت خطور کند،

که یک جایی...

کسی...

وقت خوابش ،،، برای تو اشک  میریزد...

کافیست...

مشاهده همه ی 3 نظر
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★
مهربونمهربون
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★

fbbd9a4bd67504dad6cdb81afc3caa32-425

ببین...
برو...خب؟

من که نمیگم وایسا
...
من که نمیگم مال من شو
...
"فقط جواب یه سؤالمو بده بعد برو''
اون روزای اول گوشیت دست کی بود؟
!
آخه خیلی قشنگ می نوشت
...
برو گوشیتو بده به همون آدم
...

من فقط اونو می خوام...

 


مشاهده همه ی 4 نظر
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★
مهربونمهربون
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★

بی خبـر میخواهی بروی

من سر در گــُم این رفتن

زمینُ زمـان را لعنت می کنـم

مگـر قرار نبود ، من

پنـاه بیـاوَرم به آغوشتـُـ

از شــر تمـام  این دلتنگی هـا

مشاهده همه ی 12 نظر
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★
مهربونمهربون
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★

 

پروردگارا

تو را به تمام عالم سوگند

آنگاه که عاشقی در تاریکی شب

به یاد عشقش اشک میریزد

کمی نگاهش کن

 

مشاهده همه ی 5 نظر
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★
مهربونمهربون
.••°★ امید(ایستگاه سرسبز) .••°★

ﺍﯼ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ

ﻏﺼﻪ ﻧﺨﻮﺭ

ﺗﻮ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﺩﺍﺭﯼ

ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ

ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺳﻬﺮﺍﺏ

ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰﺩﯾﮑﯿﺴﺖ

ﺍﯼ ﺩﻝ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ

ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﺑﺒﺎﺭﺩ

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ

ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺵ ﻏﻢ

ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﺎﻣﺶ ﻫﺮﺩﻡ

ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺻﺎﻑ ﺷﻮﺩ

ﻭ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻞ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﺩ

ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫد

ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﭼﺘﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﯽ  

ﻧﺮﻭﯼ ﻭﺩﮔﺮﺑﺎﺭ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺳﻬﺮﺍﺏ ، ﻗﺎﯾﻘﺖ ﺟﺎﺩﺍﺭﺩ؟؟؟

مشاهده همه ی 5 نظر