بروز رسانی 
romina
مهربونمهربون
romina

این که توبادیگری باشی ومن باخیال تو،صدشرف داره به این که

اس ام اس

این که توبادیگری باشی ومن باخیال تو،صدشرف داره به این که من باتوباشم وتوبافکردیگری...!!!

مشاهده همه ی 16 نظر
سیاوش
شیطونشیطون
سیاوش
سلام

سلام{-2-}

مشاهده همه ی 1 نظر
نـ‗ــآزن‍‗ــی‍‗ــטּ (آلیــــــــــــس سرزمین رویایی )
شیطونشیطون
نـ‗ــآزن‍‗ــی‍‗ــטּ (آلیــــــــــــس سرزمین رویایی )

هیچ چیـز اینروزهــا آرامم نمیکنــد نه بودن کمرنگت نه گریه های

هیچ چیـز اینروزهــا آرامم نمیکنــد

نه بودن کمرنگت

نه گریه های شبانه ام

نه درد دل کردنم با دیــــوار!

نه دیوان فروغ

چیزی در درون مـن فرو ریخته است...


چیزی به نام او ...!

مشاهده همه ی 1 نظر