لحظه  بروز رسانی 
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

‏کنار آدمی که دوستت دارد بمان؛

‏کنار
آدمی که دوستت دارد
بمان؛
باور کن هیچ جای این دنیا
چیزی نگه نداشته‌اند برای تو...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

میگفت به دنبال کسی بودم که بتوانم با او

میگفت
به دنبال کسی بودم که
بتوانم با او زندگی کنم
اما کسی را یافتم که
نمیتوانم بی او زندگی کنم..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

ترکت میکنم. تا هر سه راحت شویم …

ترکت میکنم. تا هر سه راحت شویم …

ترکت میکنم..

تا هر سه راحت شویم …

من ، تو و رقیبم من از قید تو

او از قید من و تو از قید خیانت …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

سد نکن راه آدمی را که عزمش رفتن است

سد نکن راه آدمی را که عزمش رفتن است

سد نکن راه آدمی را که
عزمش رفتن است ...
کسی که رفتنی است ، رد میشود
حتی شده از روی جنازه ی خاطراتتان

مشاهده همه ی 2 نظر
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

از تــرحــمــ تــا مــروتــ، از مــدارا

از تــرحــمــ
تــا مــروتــ،

از مــدارا
تــا وفــا ....

هر چــه را ڪــردم طــلــب،

دیــدم
ز عــالــم رفــتــه اســتــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

نگاهـت می کنم امـروز هم، اما نمیخوانی ز چشمـانم حدیثِ

نگاهـت می کنم امـروز هم، اما نمیخوانی
ز چشمـانم حدیثِ غـربت و رنجِ پریشانی

تمـامِ حرف هایم را بـرایت ساده می گویم
اگر بنشینی و بـا مـن ، سرِ سازش بگردانی

بیـابـانِ دلـم را می سپارم دستِ چشمانت
کـه سیرابش کنی هر دَم، تو که لبریزِ بارانی

نگاهت سرد،دستت هم،دلم یکباره می لرزد
و از تـو باز می پرسم، ز عشقِ من پشیمانی؟

به حالم باز میخندیّ، و من با اشک میگویم
به عهدِخود وفادارم،همان عهدۍکه میدانی

تو بر می خیزی و دستم، جدا از دستهای تو
درآویزد به دامانت، چرا با من نمی مانی..؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alireza.
مهربونمهربون
alireza.

‌ قیــمت گل بــرود چــون تــو به گلــزار


قیــمت گل بــرود
چــون تــو به گلــزار آیی
و آب شیــرین چو تــو در خنــده و گفتــار آیی

ایــن همــه جلـــوه
طاووس و خرامیـــدن او
بار دیگـر نڪــند گر تــو به رفتـــار آیـــی


لحــظه هاتون زیبـــا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید