لحظه  بروز رسانی 
adam
adam
پست شماره 318921279 از adam

..

مشاهده همه ی 8 نظر
adam
adam
مرغ عشق

مرغ عشق

مشاهده همه ی 5 نظر
adam
adam

دوستی با مردم نادان همچون سفالین کوزه است گربشکندبه دور انداختش

دوستی با مردم نادان همچون سفالین کوزه است گربشکندبه دور انداختش
دوستی با مردم دانا همچون زرین کوزه است گربشکند ازنوپرداختش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
adam
adam

فریاد من از فراق یار است

فریاد من از فراق یار است........

مشاهده همه ی 1 نظر
adam
adam

محبت برای بعضی ها همانند تکان دادن پارچه قرمز درمقابل گاو

محبت برای بعضی ها همانند تکان دادن پارچه قرمز درمقابل گاو اسپانیایی است

مشاهده همه ی 3 نظر