لحظه  بروز رسانی 
ᾄмἷᾗ
ᾄмἷᾗ

ﺩﯾﺸﺐ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﯿﭽﮑﺲ

ﺩﯾﺸﺐ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺧﻮﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ , ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮﻧﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ...
ﯾﻬﻮ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﮑﺎﺭ
ﻣﯿﮑﻨﯽ ؟؟
ﺧﻮﺩﻣﻮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ !!!
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﭼﯽ ﮔﻔﺖ !
ﮔﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺍﯾﻨﺎ 3 4 ﻣﺎﻫﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﻓتن {-7-}{-7-}{-7-}

دلــدادگی
مشاهده همه ی 1 نظر
ᾄмἷᾗ
ᾄмἷᾗ

به مادرم میگم اسید خطرناک تره یا طناب دار ؟

به مادرم میگم اسید خطرناک تره یا طناب دار ؟
می گه خطرناک تر اینا حرفیه که می مونه تو سینه ات هم می سوزونه و هم خفه ات می کنه ...

دلــدادگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᾄмἷᾗ
ᾄмἷᾗ

اگر زن دیگری مرد شما را دزدید . .

اگر زن دیگری مرد شما را دزدید . . .
هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذارید نگهش دارد!
"مردان واقعی دزدیده نمیشوند"

دلــدادگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ᾄмἷᾗ
ᾄмἷᾗ

بعضی ها آنقدر فقیرند که تنها داراییشان فقط پول است!

بعضی ها آنقدر فقیرند که تنها داراییشان فقط پول است!

(حسین پناهی)

دلــدادگی
مشاهده همه ی 1 نظر
ᾄмἷᾗ
ᾄмἷᾗ

سیگار که نمیکشم هوس و بوی سیگار در سرم غوغا


سیگار که نمیکشم هوس و بوی سیگار در سرم غوغا میکند  . . .
سیگار که میکشم بوی تو در سرم میپیچد . . .
آخر همه جا به تو می رسم !
با اینکه میدانم دیگر هیچ گاه به تو نمیرسم . . .

http://up.98love.ir/up/98love/Pictures/love_smoke.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر