لحظه  بروز رسانی 
امیر
مهربونمهربون
امیر
مشاهده همه ی 2 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر
شاهپرکم

@-mohannaa-

مشاهده همه ی 2 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر

@-mohannaa- تو که از وسعت, دیوانگی هایم ,

@-mohannaa- تو که از وسعت, دیوانگی هایم ,

@-mohannaa-
تو که از وسعت,
دیوانگی هایم ,
خبر داری.!!?

مشاهده همه ی 4 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر
امیرخان

امیرخان

مشاهده همه ی 6 نظر
mohannaa
لوسلوس
mohannaa

علی یاسینی ... برگرد

علی یاسینی ... برگرد

..

مشاهده همه ی 1 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر
امیر

امیر

مشاهده همه ی 3 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر

شیشه ای میشکند یک نفر می پرسد

شیشه ای میشکند

یک نفر می پرسد
که چرا
شیشه شکست؟
یک نفر میگوید:
شاید این رفع بلاست
دیگری میپرسد
شیشه پنجره را باد شکست؟

دل من سخت شکست
هیچ کس هیچ نگفت
غصه ام را نشنید
از خودم می پرسم:


ارزش قلب من از شیشه پنجره هم کمتر بود؟!

مشاهده همه ی 5 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر

ببین تو هیچوقت خیاط خوبی نخواهی شد، باز هم

ببین تو هیچوقت خیاط خوبی نخواهی شد، باز هم

ببین تو هیچوقت
خیاط خوبی نخواهی شد،
باز هم دلم را تنگ کردی. !!!

مشاهده همه ی 11 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر
امیر

امیر

مشاهده همه ی 15 نظر