لحظه  بروز رسانی 
امیر
مهربونمهربون
امیر

@-mohannaa- بگذار تو را اول

@-mohannaa- بگذار تو را اول

@-mohannaa-

بگذار تو را اول
تو را دوم
تو را سوم
تو را تا به انتها
تا به پایان جهان دوست بدارم
بگذار دوستت بدارم...

سالگرد یکی شدنمون،مبارک باشه
مرسی که تحملم میکنی عشق قشنگم

مشاهده همه ی 1 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر

@-mohannaa- دلگرمی یعنی شش دانگِ آغوشت بخورد تا

@-mohannaa- دلگرمی یعنی شش دانگِ آغوشت بخورد تا

@-mohannaa-
دلگرمی یعنی
شش دانگِ آغوشت
بخورد تا ابد به نامم . . .

مشاهده همه ی 10 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر
مشاهده همه ی 13 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر
?!!!

?!!!

مشاهده همه ی 12 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر

حی ازمن نپرسین که چرا سیگار میکشی؟! این نقش نگار

حی ازمن نپرسین که چرا سیگار میکشی؟! این نقش نگار

حی ازمن نپرسین که چرا سیگار میکشی؟!
این نقش نگار یار است که به دیوارم میکشم.!!

مشاهده همه ی 15 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر

@-mohannaa- عاشقتم برای هر چیزی که هستی؛

@-mohannaa- عاشقتم برای هر چیزی که هستی؛

@-mohannaa-
عاشقتم
برای هر چیزی که هستی؛
هر چیزی که بودی؛
و هر چیزی که هنوز نیستی

{-49-}{-41-}{-107-}{-w67-}{-w71-}

مشاهده همه ی 3 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر
مشاهده همه ی 3 نظر
امیر
مهربونمهربون
امیر

بی آنکه بدانی. مهره های سوخته ات را یواشکی وارد

بی آنکه بدانی. مهره های سوخته ات را یواشکی وارد

بی آنکه بدانی...
مهره های سوخته ات را یواشکی وارد بازی کرده ام
تا لبخند پیروزمندانه ات نصیب من باشد
میخواهم "تو"، برنده باشی
بی آنکه بدانی...!
"مهنا"

مشاهده همه ی 5 نظر