لحظه  بروز رسانی 
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din
پست شماره 320869176 از r@din

{-47-}{-47-}{-47-}{-47-}{-47-}

مشاهده همه ی 8 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din
پست شماره 320832026 از r@din

...

مشاهده همه ی 3 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din
پست شماره 320831993 از r@din

...

مشاهده همه ی 6 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din

کاش اینجا بودی همین کنار خودم و من یادم

کاش اینجا بودی همین کنار خودم و من یادم
..

کاش اینجا بودی
همین کنار خودم
و من یادم می رفت
که خسته ام ،خرابم ،ویرانم ...{-35-}

مشاهده همه ی 5 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن به

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن به
...

زندگی پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن!!!

تابستان گرم مهربانی را با حس خوب شروع میکنم...

امیدوارم تمام لحظات زندگیتون با لبخند و همراه با سلامتی باشه...


{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 4 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din
پست شماره 320764935 از r@din

...

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 2 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din

وقتی هستی دست های من مهریه ی تن توست

وقتی هستی دست های من مهریه ی تن توست

وقتی هستی
دست های من
مهریه ی تن توست

وقتی نیستی
دلم می خواهد دست هام را
از زندگی ام کنار بگذارم

وقتی هستی
دست های من
به اندامت چه می آید

وقتی نیستی
این دست های از تو بی خبر
گیاهی مرده است
که خواب آن را برده است
حالا
دست های تو کجاست
که از آن سراغ تنم را بگیرم ؟


{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

مشاهده همه ی 20 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din
پست شماره 320730162 از r@din

...

مشاهده همه ی 4 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din
پست شماره 320704248 از r@din

...

مشاهده همه ی 10 نظر
r@din
آروم و عادیآروم و عادی
r@din
پست شماره 320704232 از r@din

...

مشاهده همه ی 2 نظر