لحظه  بروز رسانی 
ســایـه
شادشاد
ســایـه

۴۴. بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

۴۴. بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

قَـلبهـ شیشهـ ای
مشاهده همه ی 2 نظر
ســایـه
شادشاد
ســایـه

۴۳. كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل

۴۳. كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند. (گوته)

قَـلبهـ شیشهـ ای
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

۴۲. تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است

۴۲. تکامل و حرکت، مبنا و پیش فرض کل وجود است. (انگلس)

قَـلبهـ شیشهـ ای
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

۴۰. تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت

۴۰. تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)

قَـلبهـ شیشهـ ای
مشاهده همه ی 1 نظر
ســایـه
شادشاد
ســایـه

۳۹. دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید

۳۹. دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید. (ناپلئون هیل)

قَـلبهـ شیشهـ ای
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

۳۸. من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم

۳۸. من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. (سقراط)

قَـلبهـ شیشهـ ای
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ســایـه
شادشاد
ســایـه

36. خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای

36. خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)

قَـلبهـ شیشهـ ای
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید