لحظه  بروز رسانی 
Benjamin
بی‌حالبی‌حال
Benjamin

متاسفانه توی قرن ۲۱ اسکل به کسی‌ گفته میشه که قلبی

متاسفانه توی قرن ۲۱ اسکل به کسی‌ گفته میشه که قلبی پاک و بی گناه و مهربون داره آدم فروش و نا رفیق نیست و از پشت خنجر نمیزنه . . . 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Benjamin
بی‌حالبی‌حال
Benjamin

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی به دست اوری

فراموش کن چیزی را که نمیتوانی به دست اوری

 وبه دست اور چیزی را که نمیتوانی فراموش کنی 


وگرنه مادام در حال عذاب كشيدن خواهي بود......

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید