لحظه  بروز رسانی 
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo

پنهانت می کنم در ضربان قلبم در لرزش دستانم

پنهانت می کنم در ضربان قلبم در لرزش دستانم

پنهانت می کنم
در ضربان قلبم
در لرزش دستانم

پنهانم میکنی
درموهایت
در سینه ات
راز مگوی مرا
از سكوتى كه در هواست
بشنو
از درخت و سبزه و سنگ
و دردهایی که
از پیله های گلویم
بر لبانم
پروانه میشوند

تو در من
مى سوزى
تو با من
‌از ياد مى روى
و ديگر هيچ چکاوکی
گرد هيچ بامى نمى گردد.

شاعر : وحید آریا

همیــــــشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo
پست شماره 318330112 از saeed nikjoo

.

همیــــــشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo
پست شماره 318329883 از saeed nikjoo

.

همیــــــشگی
مشاهده همه ی 4 نظر
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo
پست شماره 318328888 از saeed nikjoo

.

همیــــــشگی
مشاهده همه ی 5 نظر