لحظه  بروز رسانی 
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات

حالا که رفتنی شده ای طبق گفته ات

باشد، قبول…لااقل این نکته را بدان:

آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم

در سینه می تپید،

دلم بود…

نا مهربان.. خداحافظ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم

شبیه برگ پاییزی ، پس از تو قسمت بادم

خداحافظ ، ولی هرگز نخواهی رفت از یادم

خداحافظ ، و این یعنی در اندوه تو می میرم

در این تنهایی مطلق ، که می بندد به زنجیرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و

همیشه از همان ابتدای آشناییمان در هراس چنین روزی بودم و کابوس خداحافظی

را میدیدم اکنون شد آنچه نباید میشد

خداحافظ دلیل بودنم خداحافظ . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنی تا

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنی تا

دلتنگ که باشی تمام تلاشت راهم بکنی

تا خوش بگذرد فایده ای ندارد

تا نیاید، تا نباشد

تو دلت تنگ است …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
saeed nikjoo
خوشحالخوشحال
saeed nikjoo

موقع رفتن چشمانش را تقسیم کرد ؛ سیاهی اش

موقع رفتن چشمانش را تقسیم کرد ؛ سیاهی اش

موقع رفتن
چشمانش را تقسیم کرد ؛
سیاهی اش به روزگارِ من رسید ،
آرامشش به دیگری!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید