لحظه  بروز رسانی 
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه

وقتی زن میگوید : دلم برایت تنگ شده ! یعنی

وقتی زن میگوید :

دلم برایت تنگ شده ! یعنی :

دوستت دارد !

اگر بگوید دوستت دارد ؛

یعنی دلش برایت تنگ خواهد شد ...

جمله ی "دلم برات تنگ شده" ؛

برای زن عمیق تر از تمام اقیانوس ها ست !

فهمیدن زن سخت نیست ...

فقط باید صدای ضربان قلبش را شنید ... !!!

مشاهده همه ی 15 نظر
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه
پست شماره 256826494 از فاطمه


مشاهده همه ی 7 نظر
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه
پست شماره 256825075 از فاطمه


مشاهده همه ی 6 نظر
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه

فکر میکنم اگر خواب نبود ؛؛ زندگی خیلی کسل کننده می

فکر میکنم اگر خواب نبود ؛؛ زندگی خیلی کسل کننده می شد...

چون

.

.

.

.

.

.

.

نصف آرزوهای آدم تو خواب ّبرآورده میشه

مشاهده همه ی 4 نظر
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه

جلوی من حرکت نکن، من پیروی نمی کنم

جلوی من حرکت نکن، من پیروی نمی کنم.

پشت سر من حرکت نکن ،من رهبری نمی کنم.

تنها کنارم قدم بزن و دوستم باش

(آلبر کامو)

مشاهده همه ی 5 نظر
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه

مترسک: من مغز ندارم، تو سرم پر از پوشاله

مترسک: من مغز ندارم، تو سرم پر از پوشاله !

دوروتی : اگه مغز نداری پس چه جوری حرف میزنی؟

مترسک : نمیدونم... ولی خیلی از آدمها هم هستن که بدون مغز یه عالمه حرف میزنن ...

فرانک بائوم

مشاهده همه ی 1 نظر
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه

گاهی یه جور میشکننت که وقتی تیکه هاتو

گاهی یه جور میشکننت

که وقتی تیکه هاتو به هم میچسبونی

یه ادم دیگه میشی . . . !

مشاهده همه ی 2 نظر
فاطمه
خجالتیخجالتی
فاطمه

از ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : چه کسی ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ

از ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ : چه کسی ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ؟

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ خندید و ﮔﻔﺖ: "ﻋﺸﻘﻢ" ﺭﺍ...

ﮔﻔﺘﻨﺪ : "ﻋﺸﻘﺖ" ﮐﯿﺴﺖ ؟؟ ﮔﻔﺖ : "ﻋﺸﻘﯽ" ﻧﺪﺍﺭﻡ !!

ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺑﺮﺍﯼ "ﻋﺸﻘﺖ" ﺣﺎﺿﺮﯼ ﭼﻪ کارها ﮐﻨﯽ....؟

ﮔﻔﺖ : ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺎﻗﻼﻥ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ، ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ...، خیانت نمیکنم...

دور نمیزنم.... وعده سر خرمن نمیدهم...دروغ نمیگویم..خیانت نمیکنم....

و ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺷﺖ، ﺗﻨﻬﺎﯾﺶ ﻧﻤﯿﮕﺬﺍﺭﻡ، ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻤﺶ...

ﺑﯽ ﻭﻓﺎﯾﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ، ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ..

برایش فداکاری خواهم کرد..ناراحت و نگرانش نمیکنم...غمخوارش میشوم...

ﮔﻔﺘﻨﺪ : ولی ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ...، ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺷﺖ ..، اﮔﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﮐﺮﺩ ، ﺍﮔﺮ ﺑﯽ ﻭﻓﺎ ﺑﻮﺩ..اگر ترکت کرد ﭼﻪ...؟

اشک بر چشمانش حلقه زد و ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻦ "ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ" ﻧﻤﯿﺸﺪم..

مشاهده همه ی 6 نظر