لحظه  بروز رسانی 
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥
مهربونمهربون
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥

عشق با زینب تبانی کرده است رنگ گل را ارغوانی کرده

عشق با زینب تبانی کرده است

رنگ گل را ارغوانی کرده است

هست عشق دلبریت، عشق
او

صبر زانو می‌زند در پیش او


سالروز وفات شهادت گونه حضرت زینب کبری سلام الله علیها را خدمت شما و ساحت مقدس حضرت ولیعصر عجل الله فرجه و محبین اهل بیت تسلیت عرض می نمایم . در این شب عزیز برای سلامتی مدافعین حرم و همچنین شادی روح شهدای مدافع حرم و تسلای دل مادران آنها دعا کنید.🌹🌹🌹

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥
مهربونمهربون
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥

🌷🌺🌷🌺🌷 🌺 ۱۰ ﺭﺟﺐ  ﻭﻟﺎﺩﺕ حضرت ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ  🌹

🌷🌺🌷🌺🌷

🌺 ۱۰ ﺭﺟﺐ  ﻭﻟﺎﺩﺕ حضرت ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ 

🌹 ﺣﻀﺮﺕ ﺟﻮﺍﺩﺍﻟﺎﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻫﻢ #ﻣﺎﻩ_ﺭﺟﺐ ﺳﺎﻝ 195 ﻩ’ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ. 

📚 ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ: ﺝ 2، ﺹ 91

🌺 ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ، ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺟﻨﺎﺏ ﺳﺒﻴﻜﻪ ﻳﺎ ﺩﺭّﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻧﺎﻡ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ «ﺧﻴﺰﺭﺍﻥ» ﻧﻬﺎﺩﻧﺪ. 

📚 ﺍﻋﻠﺎﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯ: ﺝ 2، ﺹ 91

🌺 ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤّﺪ، ﻭ ﻛﻨﻴﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻭ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺗﻘﻰ ﻭ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﻨﻴﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﻣﻰ‌ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ»، ﻭ ﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻰ‌ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻠﺎﻟﺖ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﺋﻰ ﺑﻮﺩ، ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﻣﻰ‌ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻄﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ. 

📚 ﻋﻴﻮﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ: ﺝ 2، ﺹ 240

🌺 ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﺵ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ. ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ: «ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺒﺎﺭﻛﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 

📚 ﺍﻧﻮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻬﻴّﻪ: ﺹ 125 ﻛﺎﻓﻰ: ﺝ 1، ﺹ 321

🌺 ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺳﻦ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻭﻟﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻟﺎﺋﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺎﻳﻤﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺭﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ ﺩﺍﺩ، ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺷﻚ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪ.

🌺ﺁﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺷﺶ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺷﺖ: ﺍﺑﻮﺍﻟﺤﺴﻦ ﺣﻀﺮﺕ ﻫﺎﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴّﻠﺎﻡ، ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺟﻨﺎﺏ ﺯﻳﺪ، ﺍﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﺟﻨﺎﺏ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺒﺮﻗﻊ، ﺣﻜﻴﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮﻥ، ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺧﺎﺗﻮﻥ، ﺍﻡّ ﻛﻠﺜﻮﻡ. 

📚 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺎﻣﺮﺍﺀ: ﺝ 3، ﺹ 302
 
🌷🌺🌷🌺🌷

" الهی عجل لولیک الفرج "

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥
مهربونمهربون
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥

اللهم عجل لولیک الفرج اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

Image result for ‫الهی عجل لولیک الفرج به حق زینب‬‎


{-35-}
{-47-}اللهم عجل لولیک الفرج{-47-}{-35-}

{-35-}اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم{-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥
مهربونمهربون
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥

اللهم عجل لولیک الفرج اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد

عکس و تصویر تعجیل در فرج آقا امام زمان (عج) صلوات... اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل ...

{-35-}{-47-}اللهم عجل لولیک الفرج{-47-}{-35-}{-35-}اللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم{-35-}

مشاهده همه ی 4 نظر
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥
مهربونمهربون
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥

السلام علیک یااباعبدالله الحسین

عکس و تصویر السلام علیک یااباعبدالله الحسین...

{-47-}السلام علیک یااباعبدالله الحسین{-47-}

مشاهده همه ی 2 نظر
♥
آروم و عادیآروم و عادی

خدایا مرا ببخش که گاهی وقت ها نگاه تو را نادیده

خدایا مرا ببخش که گاهی وقت ها نگاه تو را نادیده می گیرم و کارهایی انجام می دهم که گمان می کنم کسی نمی بیند!

مشاهده همه ی 4 نظر
♥
آروم و عادیآروم و عادی

من از معبود یکتایم فقط یک چیز می خواهمنگیرد هرگز از

من از معبود یکتایم فقط یک چیز می خواهمنگیرد هرگز از

من از معبود یکتایم فقط یک چیز می خواهم
نگیرد هرگز از قلبت امید استجابت را

مشاهده همه ی 11 نظر
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥
مهربونمهربون
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥

در این "قبیله" نخل تناور همیشه هست مقداد هست_مالک اشتر

عکس و تصویر ما در ره عشق نقض پیمان نکنیم گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم دنیا ...

در این "قبیله"
نخل تناور همیشه هست
مقداد هست_مالک اشتر
همیشه هست
اینجا که کوفه نیست
خوارج علم شوند
سلمان نمرده است
ابوذر همیشه هست
صف بسته اند
همه سردارها به شوق
یعنی برای پیشکشت
"سر" همیشه هست
روشن ترین روایت عمار میشویم
در عشق سید علی
همه تمار میشویم...
{-35-}
{-47-}اللهم احفظ قائدنا الامام خامنه ای{-47-}{-35-}

مشاهده همه ی 3 نظر
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥
مهربونمهربون
♥♥♥(اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج)♥♥♥

این صحنه برای همه ما اتفاق خواهد افتاد، این یک

عکس و تصویر این صحنه برای همه ما اتفاق خواهد افتاد، این یک واقعیت است، اگر به این ...

این صحنه برای همه ما اتفاق خواهد افتاد،

این یک واقعیت است،

اگر به این واقعیت هر روز فکر کنید بی شک به خدای خود نزدیکتر خواهید شد.

مشاهده همه ی 4 نظر