لحظه  بروز رسانی 
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

tehrantera تهران ترافیک یک خیابان شلوغ یک عصر. تو

tehrantera تهران ترافیک یک خیابان شلوغ یک عصر. تو

tehrantera
تهران ترافیک
یک خیابان شلوغ یک عصر... تو زیر لب غر میزنی ترافیک...ترافیک... ومن از ته دل آرزو میکنم هیچ چراغ قرمزی در این شهر.... سبز نشود... ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

ﺁﻫﺎﯼ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ،ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕـــــــــــــﺎﻫﺖ ﺑﻠﻨـــــﺪ ﺷـــــﻮ !ﺑﯿـــﺎ ﻭ ﺩﯾـــﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌــــــــــﺎ

ﺁﻫﺎﯼ ﺳﻬـــﺮﺍﺏ،
ﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﮕـــــــــــــﺎﻫﺖ ﺑﻠﻨـــــﺪ ﺷـــــﻮ !
ﺑﯿـــﺎ ﻭ ﺩﯾـــﻮﺍﻥ ﺍﺷﻌــــــــــﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧـــــــــــﻮ ﺑﺴــــﺎﺯ ..
ﺷﻘــــﺎﯾﻖ ﺭﺍ ﭘﺎﮐـــ ﮐُﻦ ..
ﺑﻨﻮﯾﺲ :
ﺗﺎ تهران ترافیک ﻫﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾــــﺪ ﮐﺮﺩ !!!!
1390839041269106_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

  1  استاد داشت تو کلاس حرف

 
1  استاد داشت تو کلاس حرف میزد منم ی سوال پرسیدم اونم گفت من فقط با آدما حرف میزنم منم وقتی داشت با ماشینش از مدرسه میرف بیرون پریدم جلوش گفتم بببببععععععع
اونم گفت یا این صداو جلسه بعد درمیاری یا مستمر صصصصففففر
هیچی دیگه الان بچه ها بهم میگن ببعی
لایک:ههههه
لایک:روت تو حلقم tehran.gif

مشاهده همه ی 1 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

سلام خوبین؟ چرا دیگه فعال نیستین؟ .

سلام خوبین؟ چرا دیگه فعال نیستین؟
.
.
.
.
.
.
.

آموزش " مخ زنی " جلد 6 فصل 7 صفحه 184

مشاهده همه ی 2 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

واسه عید تنها برنامه م اینه که :

واسه عید تنها برنامه م اینه که :
.
.
.
.
.
عکسِ تلگراممو عوض کنم!

مشاهده همه ی 1 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

ﯾﻪ ﺳﺮیا ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺩﻭ ﺳﺎعت و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ

ﯾﻪ ﺳﺮیا ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻦ

ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺩﻭ ﺳﺎعت و ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ماشینو ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﻥ ﻭﻟﯽ ﻧﺒﻨﺪﻧﺶ
ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﻮنایین ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮﻥ 10 ﺳﺎﻝ
ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ ﺑﺸﯿﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﻧﮕﯿﺮﻧﺶ!!!!

جمله سنگین بود با جرثقیل آوردمش :)

مشاهده همه ی 2 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

بابای من هر چند وقت یه بار همین جوری وقتی همه

بابای من هر چند وقت یه بار همین جوری وقتی همه نشستن
یهو به یکی میگه یه لیوان آب بیار
که ببینه هنوزم تو خونه حساب می بریم ازش یا نه

مشاهده همه ی 2 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

آدمهایی هستندکه دلبری نمی کنند حرفهای عاشقانه نمی زنند

آدمهایی هستندکه دلبری نمی کنند
حرفهای عاشقانه نمی زنند
چیزخاصی نمی گویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهندعاشقت کنند
خودشان هم عاشقت نمی شوند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
یعنی عین گاااااااو میمونن خااااک برسرا
هرجا اینارودیدین بزنین لهشون کنید

مشاهده همه ی 1 نظر
omid(تهران ترافیک)
دلقکدلقک
omid(تهران ترافیک)

می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬

می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬نمی آیی٬ می آیی ٬

نمی آیی . . . نمی آیی . . .

تسبیح هم تسبیح های قدیم !!

مشاهده همه ی 2 نظر