کاربران تایید شده / رسمی
clip-nama
clipnama
tourjo
تور کیش - تورجو
diba20
دیبـــــــا
basiratjooyan
basiratjooyan.ir
irangreentea
چای سبز ایرانی (www.Iran-Green-Tea.iR)
Designerfa
دیزاینرفا
بروزرسانی 
حسام الدین شفیعیان
حسام الدین شفیعیان

((قدر انسان)) خیز ای انسان از این خواب گران

((قدر انسان)) خیز ای انسان از این خواب گران

((قدر انسان))
خیز ای انسان از این خواب گران
جانب دنیای بیداری بران
در شب قدری تو قدر خود شناس
قدرت پنهان و بدر خود شناس
تا به کی غافل زقدر خویشتن
تا به کی سافل زصدر خویشتن
ای فراتر از ملک پرواز کن
بند خود خواهی زجانت باز کن
در شبی آرام و رویائی نشین
با نگاهی پاک و دریایی ببین
در میان آینه آدم نگر
اوج او در حضرت خاتم نگر
بس ملائک آمده سر جمع او
همچو پروانه به دور شمع او
ایستاده بر بلندای زمان
زیر آبی بلند آسمان
سر بلند و با شکوه و قهرمان
آمده بیرون از هر امتحان
علم الا سما ء را نیکو گرفت
پاسخش آورد ملک را در شگفت
پس ملائک جملگی در پیش او
نازل و ساجد نگر بر خویش او
هان کنون باید تو چون آدم شوی
همره معراج با خاتم شوی
ای مقام قاب قوسین ت مجال
هان مده از دست حظ این کمال
گر شناسی تو شبی قدر وجود
بس ملک آرد به سوی تو سجود
چون شب قدرت دگرگون حال شد
بهتر از هشتاد و اندی سال شد
آن شبت تا مطلع الفجرت سلام
پس سخن کوتاه باید و السلام
((شعر از زنده یاد استاد محمد جواد شفیعیان))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید