کاربران تایید شده / رسمی
videofun
VideoFun
WallpaperCity
دکوراسیون چوبینه
tourjo
تور کیش - تورجو
karyabi_karan
کاران
ariatarjoman
آریاترجمان
hejab14
www.hejab14.ir
بروزرسانی 
T. O. S. K. A
قاطیقاطی
T. O. S. K. A

@Turk68 https://s4.uupload.ir/files/images_(10)_1vj9.jpeg https://s4.uupload.ir/files/1712

@Turk68 https://s4.uupload.ir/files/images_(10)_1vj9.jpeg https://s4.uupload.ir/files/1712

@Turk68
https://s4.uupload.ir/files/images_..._1vj9.jpeg
https://s4.uupload.ir/files/1712685...n_p6w2.jpg

گاو و الاغ و اردک
کبریت و گاز و فندک
جوجه و مرغ و لک لک
تولدت مبارک
┗(^0^)┓😂😂😂
نوشابه جانم
تولدت مبارک
😂😂😂😂

مشاهده همه ی 16 نظر
علی احمدی
خوشحالخوشحال
علی احمدی

این هم آخر و عاقبت عاشقی های ما :

این هم آخر و عاقبت عاشقی های ما :

این هم آخر و عاقبت عاشقی های ما :


گفتم غم تو دارم ، گفتا به پول سر آید
گفتم مظّنِه چند است؟ گفت از تو بر نیاید

گفتم از عشقِ قبلیم ، انصاف را بیاموز
گفتا از آن سلیطه ، جز فتنه بر نیاید

گفتم که یک شب آخر ، راهِ تو را ببندم
گفتا زِ رهروانم ، این ......خوری نیاید

گفتم که بوی عطرت ، آواره کرده من را
گفتا اُلاغ این بو ، از ژاکت تو آید

گفتم خوشا زمانی ، تنها شوی تو بامن
گفتا همان زمان هم ، هیچ از تو برنیاید

گفتم که لِنزِ چشمت ، ما را به آرزو کشت
گفتا که عه؟؟؟ پس باش ، تا آرزو بیاید

گفتم که عشقِ نازم ، کی عزمِ صلح دارد؟
گفتا که در قیامت ، تا جانِ تو در آید

گفتم که بی تو جان هم از تن به در نیاید
زد پشت من باباش گفت : با این قمه درآید

بابک حادثه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهردادمحمدیان
گرفتارگرفتار
مهردادمحمدیان

آنروزتوراباغروروآرزویافتم امامطمئن نبودم که مقصدکجاست. آنروزقلبم شعله ورشدوسرنوشتم همانندچ

آنروزتوراباغروروآرزویافتم امامطمئن نبودم که مقصدکجاست.
آنروزقلبم شعله ورشدوسرنوشتم همانندچرخی گردید.
آنروزتومثل مه بودی مرابه گونه ای احاطه کردی که نتوانستم مقاومت کنم.
آنروزتورایافتم مانندبچه ای که عروکش رایافته.
((یادآنروزهمیشه درقلب من است))
ابربایدبداندکه باحرکت آهسته اش لحظه باشکوه باهم بودنمان رابرهم نزند،بادابرهارامیبرد.
اماتوکجاهستی زمانی که دلم برایت تنگ میشود.من بالبخندبه آسمان نگاه میکنم آیا تومرامیبینی؟

دلنوشته های رزتنها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

صد نامه فرستادم

صد راه نشان دادم...

یا راه نمیدانی ، یا نامه نمیخوانی...

آواز قـــــــــو
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سید
سید

سیلی واقعیت رو درست اون وقتی می خوری

سیلی واقعیت رو

درست اون وقتی می خوری
که وسط زیباترین رویا هستی …

گروه سرای شادی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید