کاربران تایید شده / رسمی
Zafaran_Publication
انتشارات زعفران
Dr-raftari
دکتر مهشید رفتاری
mohanna21
مهنا
banehazad
banehazad
MehrdadMoradpour
مهرداد مرادپور
abibaltour
آژانس هواپیمایی آبی بال مهر
بروزرسانی 
ⓢムŋa乙✰ خستﮩـ ولـیــ پر اـᓄـیـد ✰
خوشحالخوشحال
ⓢムŋa乙✰ خستﮩـ ولـیــ پر اـᓄـیـد ✰

LOVE is like WAR Easy to start…

LOVE is like WAR

Easy to start…..

Difficult to end…..

Impossible to forget…..

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ

ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …

ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …

ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓢムŋa乙✰ خستﮩـ ولـیــ پر اـᓄـیـد ✰
خوشحالخوشحال
ⓢムŋa乙✰ خستﮩـ ولـیــ پر اـᓄـیـد ✰

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساساتمان را مخفی می‌کنیم…

اما یادمان می‌رود که چشمانمان حرف می‌زنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓢムŋa乙✰ خستﮩـ ولـیــ پر اـᓄـیـد ✰
خوشحالخوشحال
ⓢムŋa乙✰ خستﮩـ ولـیــ پر اـᓄـیـد ✰

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks.

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید