کاربران تایید شده / رسمی
kasbokarmajazi
آموزش و معرفی کسب وکار اینترنتی
shanashop
هادی ساور سفلی
techfars_com
تکفارس - یک فنجان تکنولوژی
setare_com
مجله ستاره
onest1
Onest | فروشگاه وانست
Persiagraph
PersiaGraph
بروزرسانی 
alireza. دوست مجرد
آروم و عادیآروم و عادی
alireza. دوست مجرد

ڪار خـــدا نشد ندارد او خـوب می داند چطور

ڪار خـــدا نشد ندارد او خـوب می داند چطور

ڪار خـــدا نشد ندارد
او خـوب می داند
چطور در و تختہ را بہ
هم جور ڪند

خواستہ‌هایت را
بہ او بسپار
او حتما راهی برای رسیدن
بہ آرزوهایت
برایت مهیا میڪند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید