کاربران تایید شده / رسمی
jamnewsir
پایگاه اطلاع رسانی جام نیوز
zeytooni_com
زیتونی
iraneslaminews
iranieslami
doktorshariati
Javad Star DabelMusic
buchil-ir
رسانه بوچیل
jibnet
جیب نت
بروزرسانی 
yuofre
yuofre

From a recent New York Times article, we know that Black

From a recent New York Times article, we know that Black people account for more than half of those who have tested positive in Chicago and 72 percent of the COVID-related deaths, while making up less than a third of the population. In Illinois, Black people account for 25 percent of those who have tested positive and 39 percent of the COVID-related deaths, while making up just 15 percent of the general population.
از مقاله اخیر نیویورک تایمز ، ما می دانیم که سیاه پوستان بیش از نیمی از کسانی که در شیکاگو مثبت آزمایش کرده اند و 72 درصد از مرگ و میر ناشی از COVID را تشکیل می دهند ، در حالی که کمتر از یک سوم جمعیت را تشکیل می دهند. در ایلینوی ، سیاه پوستان 25 درصد از کسانی که آزمایش مثبت و 39 درصد از مرگ ناشی از COVID را انجام داده اند ، در حالی که فقط 15 درصد از جمعیت عمومی را تشکیل می دهند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
arc
arc

بعد از ظهر هفتمین زمان شرقی ، رئیس جمهور آمریکا ترامپ

 لینک

بعد از ظهر هفتمین زمان شرقی ، رئیس جمهور آمریکا ترامپ (ویژگی خاص) در یک کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید اظهار داشت که داده ها نشان می دهد آفریقایی آمریکایی ها از ویروس تاج جدید ضربه "نامتناسب" دیده اند. ترامپ گفت که این یک چالش بسیار بزرگ و "بسیار ترسناک" است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
raeryui
raeryui

Though it doesn't have racial and ethnic data from every state

Though it doesn't have racial and ethnic data from every state in U.S., clearly Black people are dying of coronavirus at an alarming rate that is about 2.5 to 3 times higher than other groups. For the Black community this is like waking up in the middle of a horror film that adheres to the old trope of the Black people dying first, except this is real and we still have no clear sense of when this nightmare will be over.
اگرچه داده های نژادی و قومی از هر ایالت در ایالات متحده آمریکا وجود ندارد ، اما به طور واضح سیاه پوستان با ویروس کرونا ویران می شوند که حدود 2.5 تا 3 برابر بیشتر از گروه های دیگر است. این برای جامعه سیاه مانند بیدار شدن در وسط یک فیلم ترسناک است که به گروه قدیمی مردم سیاه و سفید می میرد که ابتدا می میرند ، با این تفاوت که این واقعی است و ما هنوز درک درستی از پایان این کابوس نداریم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nidtyd
nidtyd

In U.S., many COVID-19 deaths are members of the Black community.This

In U.S., many COVID-19 deaths are members of the Black community.This is largely due to environmental, economic and political factors that have compounded for generations, putting black people at higher risk of chronic conditions that leave lungs weak and immune systems compromised: asthma, heart disease, hypertension and diabetes. Redlining and environmental racism, for example, have consigned Black neighborhoods to breathing some of America’s dirtiest air, drinking contaminated water, and living in food deserts.
در ایالات متحده ، بسیاری از مرگ های ناشی از COVID-19 اعضای جامعه سیاهان هستند. این بیشتر به دلیل عوامل محیطی ، اقتصادی و سیاسی است که برای نسل های مختلف افزایش یافته است ، و افراد سیاه پوست را در معرض خطر بیشتری از بیماری های مزمن قرار می دهد که باعث ضعیف شدن ریه ها و سیستم ایمنی بدن می شود: آسم ، بیماری های قلبی ، فشار خون بالا و دیابت. به عنوان مثال ، نژاد پرستی و محیط زیست ، محله های سیاه را مجبور به تنفس آلوده ترین هوا در آمریکا ، نوشیدن آب آلوده و زندگی در بیابان های غذایی کرده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Jaedmond
Jaedmond

No bullshit I think I’ve already had the coronavirus. Anyone else

 لینک

No bullshit I think I’ve already had the coronavirus. Anyone else got super sick around November or early December and it lasted about 14 days and went to the doctor and they just told you it was a severe respiratory infection bc you tested negative for flu?

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید