لحظه  بروز رسانی 
انستیتو انفورماتیک پارسه
خوشتیپخوشتیپ
انستیتو انفورماتیک پارسه
 لینک

در ادامه پست های قبلی،

مبحث تکمیلی آموزش پروتکل OSPF
 OSPF NBMA
و
OSPF Summarization And Default Advertisement

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
انستیتو انفورماتیک پارسه
خوشتیپخوشتیپ
انستیتو انفورماتیک پارسه
 لینک

دانلود فیلم آموزش
پروتکل های مسیریابی شبکه OSPF
به زبان فارسی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
انستیتو انفورماتیک پارسه
خوشتیپخوشتیپ
انستیتو انفورماتیک پارسه
 لینک


دانلود فیلم آموزش

 CISCO CCNA Default Route

CISCO CCNA Static Routing
به زبان فارسی
 این مجموعه و دیگر قسمت های آن را می توانید از طریق لینک زیر به راحتی دانلود کنیدبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
انستیتو انفورماتیک پارسه
خوشتیپخوشتیپ
انستیتو انفورماتیک پارسه
 لینک

فیلم آموزش فارسی
Active Directory
,DNS Server ,
File & Printer Sharing

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
انستیتو انفورماتیک پارسه
خوشتیپخوشتیپ
انستیتو انفورماتیک پارسه
 لینک

دانلود فیلم های آموزش
DiskQuata, RAID ,DHCP Server , Offline Sharing
به زبان فارسی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
انستیتو انفورماتیک پارسه
خوشتیپخوشتیپ
انستیتو انفورماتیک پارسه
 لینک

مجموعه کامل فیلم های آموزش شبکه mcitp
با 140 سناریو کاملا عملی
برای دانلود به لینک زیر مراجعه کنید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
انستیتو انفورماتیک پارسه
خوشتیپخوشتیپ
انستیتو انفورماتیک پارسه
 لینک

دانلود فیلم آموزش Microsoft Exchange Server 2013 محصول شرکت CBT Nuggets آزمون 341-70

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید