بروز رسانی 
♥ H̷a̷d̷i̷s̷ ̷N̷a̷z̷a̷r̷i̷ ♥
مهربونمهربون
♥ H̷a̷d̷i̷s̷ ̷N̷a̷z̷a̷r̷i̷ ♥
پست شماره 320856041 از ♥ H̷a̷d̷i̷s̷ ̷N̷a̷z̷a̷r̷i̷ ♥

مشاهده همه ی 7 نظر
shervin
آروم و عادیآروم و عادی
shervin
پست شماره 320754482 از shervin

{-29-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shervin
آروم و عادیآروم و عادی
shervin
خدااااااااااا

خدااااااااااا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
shervin
آروم و عادیآروم و عادی
shervin

به خدا اعتماد کن گاهی بهترینها را

به خدا اعتماد کن گاهی بهترینها را

به خدا اعتماد کن

گاهی بهترینها را

بعد از تلخ ترین تجربه ها

به تو میدهد تا قدر

زیباترین چیزهایی که

به دست آوردی را بدانی

مشاهده همه ی 2 نظر
shervin
آروم و عادیآروم و عادی
shervin

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس ‏بر دیگری برتری

هیچگاه فراموش نکنیم که هیچکس

‏بر دیگری برتری ندارد

‏مگر به فهم و شعور

‏مگر به درک و ادب

‏مهربانان

‏این قدرت تو نیست

‏این انسانیت است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MANAGER SEPAHAN_GOLDEN
سرما زدهسرما زده
MANAGER SEPAHAN_GOLDEN

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم شاید رنگ موردعلاقه یکدیگر

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم شاید رنگ موردعلاقه یکدیگر

ما انسان ها مثل مدادرنگی هستیم
شاید رنگ موردعلاقه یکدیگر نباشیم
اماروزی
برای کامل کردن نقاشیمان
بدنبال هم خواهیم گشت
به شرطی که انقدر
همدیگر را‌ تا حد نابودی نتراشیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MANAGER SEPAHAN_GOLDEN
سرما زدهسرما زده
MANAGER SEPAHAN_GOLDEN

خانه قلب من از خشت رفیقان برپاست

خانه قلب من از خشت رفیقان برپاست

خانه قلب من از
خشت رفیقان برپاست

دیدگانم ز گل روی
رفیقان بیناست

روزگاری که هرکس
ز کسی بیخبرست

بازهم بردل ما
یادرفیقان برجاست🌸

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید