لحظه  بروز رسانی 
sepehr
sepehr

سلام به دوستان دهه پنجاه. عضو جدیدم.امیدوارم لحظات خوبی کنار هم

سلام به دوستان دهه پنجاه. عضو جدیدم.امیدوارم لحظات خوبی کنار هم داشته باشیم.

مشاهده همه ی 6 نظر
sepehr
sepehr

سلام به تمام دوستان .امیدوارم لحظات خو بی کنار هم داشته

سلام به تمام دوستان .امیدوارم لحظات خو بی کنار هم داشته باشیم.

مشاهده همه ی 1 نظر
sepehr
sepehr

از خدا پرسید اگر در سرنوشت همه چیز را

از خدا پرسید
اگر در سرنوشت همه چیز را از قبل نوشته ای
ارزو کردن چه سود دارد؟
خداوند خندید و گفت
شاید در سرنوشتت نوشته باشم
هر چه ارزو کرد

مشاهده همه ی 1 نظر
sepehr
sepehr

‎ ندیده ام تورا وفکر می کنم به انتهای خود

 ندیده ام تورا وفکر می کنم
به انتهای خود رسیده ام
خوشا تورا دوباره دیدنم
دوباره روبروی تو نشستنم
وز اسمان وسعت نگاه تو
ستاره خوشه خوشه چیدنم
وبغضی سنگی هزار ساله را
به روی شانه های مهربان تو شکستنم
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sepehr
sepehr

هیچ فکر کردید که چه می شد اگر

هیچ فکر کردید که چه می شد اگر ...

خدا امروز وقت نداشت به ما برکت بدهدچون دیروز ما وقت نکردیم از او تشکر کنیم ؟

خدا فردا دیگر ما را هدایت نمی کرد ، چون امروز اطاعتش نکردیم ؟

امروز خدا با ما همراه نبود ؛ چون امروز نمی توانیم درکش بکنیم .

دیگر هرگز شکوفا شدن گلی را نمی دیدیم ؛ چون وقتی خدا باران فرستاد بود ، گله کردیم ؟

خدا عشق و محبتش را از ما دریغ می کرد ؛ چون ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ کردیم ؟

خدا فردا کتاب مقدسش را از ما می گرفت ؛ چون امروز فرصت نکردیم که آن را بخوانیم ؟

خدا درخانه اش را می بست ؛ چون ما درقلبهای خود را بسته ایم ؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
1 کاربر پسندیده اند
0 کاربر بازنشر کرده اند
sepehr
sepehr

گفت کدام راه نزدیکتر است؟ گفتم به کجا؟ گفت به خلوتگه

گفت کدام راه نزدیکتر است؟ گفتم به کجا؟ گفت به خلوتگه دوست.گفتم تو مگر فاصله ای میبینی بین دل و آن کس که دلت منزل اوست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
0 کاربر پسندیده اند
0 کاربر بازنشر کرده اند
sepehr
sepehr

شما موجودی مادی نیستید كه معنویات را تجربه می كنید

شما موجودی مادی نیستید كه معنویات را تجربه می كنید . شما موجودی الهی هستید كه زندگی مادی را تجربه می كنید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
0 کاربر پسندیده اند
0 کاربر بازنشر کرده اند
sepehr
sepehr

تمام نعمت های مورد نیاز شما هم اكنون وجود دارد

تمام نعمت های مورد نیاز شما هم اكنون وجود دارد . فقط باید حركت كنید و آن ها را بدست آورید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید