افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
sadaf irani
آروم و عادیآروم و عادی
sadaf irani

ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ
ﮐﻼﺱ ﭘﻨﺠﻢ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪﻡ،
ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﺮﺍ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻦ
ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺟﯿﻎ ﺑﮑﺸﻢ
ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﻭﻫﻮﺍ ﺗﺎﺭﯾﮏ
ﺑﻮﺩ،
ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺭﻓﺘﻢ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ
ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺍﮔﺮ ﺟﯿﻎ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﭼﻪ
ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩ!
ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﮑﻪ ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ
ﺭﺍﻩ ﺑﯿﺎﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﯽ
ﺷﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﺩ
ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ
ﺩﺍﺩﻡ
ﻭ ﺍﻭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻡ ﻣﺮﺍ “.....” ﺧﻄﺎﺏ
ﮐﺮﺩ! *ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ
ﻣﻦ
ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ، ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ، ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﺸﺪ.
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻢ.
ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺒﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻨﺪ. ﺣﺠﺎﺏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ
ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻧﺒﻮﺩ، ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺟﺴﺖ ﻭ ﺟﻮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.......

مشاهده همه ی 3 نظر
sadaf irani
آروم و عادیآروم و عادی
sadaf irani

چه دلمان بخواهد ،

چه دلمان نخواهد ،

خدا یک وقتهایی دلش نمی خواهد

ما چیزی که دلمان میخواهد

را داشته باشيم...992919_473759386047160_120354495_n.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
sadaf irani
آروم و عادیآروم و عادی
sadaf irani

آدمهایی که طعم شکست رو حس کردن

آدمهایی که بد باختن

آدمهایی که خیلی خسته اند

اینا یاد میگیرند آخر هر اتفاقی بگن مهم نیست !

و واقعا از یه جایی به بعد دیگه هیچی مهم نیست...

999363_472037642886001_1057918311_n.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
sadaf irani
آروم و عادیآروم و عادی
sadaf irani

غمگينم...

همانند جواني که لحظه ي اعدام..

به گريه ي مادرش مي خنديد...

خاطرش آمد بچگي اش گفته بود...

خنده ات آرامم مي کند پسرم...

1012371_383566215076168_1691961708_n.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
sadaf irani
آروم و عادیآروم و عادی
sadaf irani

من باختم، به خود باختم به فرشته های آدم نما...

باختم به شهزاده های شهر قلبهای سنگی..

وحال درگوشه اتاقم تنهایم...

حماقت هایم را میشمارم آرام آرام این جمله زاده میشود...

*که سنگ باش تا سنگسار نشوی*...!

مشاهده همه ی 1 نظر
sadaf irani
آروم و عادیآروم و عادی
sadaf irani

از کسی که دلش گرفته نپرسید چرا
آدمها وقتی نمیتوانند دلیل ناراحتی شان را بیان کنند
بیشتر دلشان میگیرد
994840_469615079794924_927220772_n.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
sadaf irani
آروم و عادیآروم و عادی
sadaf irani

در زندگی هرکس جایی هست که از آن بازگشتی در کار نیست و در مواردی نقطه ای است که نمی‌توان از آن پیشتر رفت

وقتی به این نقطه برسیم... تنها کاری که می‌توان کرد اینست که این نکته را در آرامش بپذیریم...

مشاهده همه ی 3 نظر