لحظه  بروز رسانی 
پناه
مشکوکمشکوک
پناه

همیشـه سـکوت نشـانه تائـید حـرف طـرف مقـابل نیسـت ، گاهـی نشـانه

همیشـه سـکوت نشـانه تائـید حـرف طـرف مقـابل نیسـت ، گاهـی نشـانه قطـع امیـد از سـطح شـعور اوسـت !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
setare
آروم و عادیآروم و عادی
setare

یه روحانی بالا منبر میگفت اگه زنی حامله از کنار

یه روحانی بالا منبر میگفت
اگه زنی حامله از کنار باغی رد بشه
از روی هوس حتی یه دونه انار بخوره قطعا بچش دزد میشه...!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
حالا من موندم اونی که سکوی نفت رو دزدید مادرش چی خورده بوده؟؟{-30-}{-30-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید