لحظه  بروز رسانی 
الــ ـهـ ــه
آروم و عادیآروم و عادی
الــ ـهـ ــه

♥♥♥ ♥♥ ♥ استادی میگفت:

♥♥♥ ♥♥ ♥ استادی میگفت:
♥♥♥

♥♥♥
♥♥


استادی میگفت:
صبح ها که دکمه های لباسم را می بندم
به این فکر می کنم که چه آنها را باز خواهد کرد؟
خودم یا شور؟؟؟
همین قدر غیر قابل پیش بینی است
به آنهایی که دارید
بهانه بگویید دارم
بگویید:در این شلوغ # سنجاقت کرده ام
به
بگویید:گاهی باهم بودنمان تر از#
عمر شکوفه هاست
ها را # قدر بدانیم ها همین
ست
که هستی رفیق


♥♥♥
♥♥

عطر سوسن
مشاهده همه ی 106 نظر
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ
مهربونمهربون
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ

شب های قبل از تو شعر میخواندم؛ چای مینوشیدم؛

شب های قبل از تو شعر میخواندم؛ چای مینوشیدم؛

شب های قبل از تو شعر میخواندم؛
چای مینوشیدم؛
به گلدان های کوچک اتاقم میرسیدم؛
آدم ها را دوست داشتم ؛
بی هوا پریدی میانِ آرامشم ؛
بی هوا هم رفتی...
کتابِ شعرها خاک میخورند؛
چای در فنجان یخ زده است؛
گل های گلدان خشک شده اند؛
از آدم ها متنفرشده ام
"سرت سلامت... "

مشاهده همه ی 2 نظر
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ
مهربونمهربون
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ

دلم برای تو که نه ،ولی برای دروغ های توباز

دلم برای تو که نه ،ولی برای دروغ های توباز

دلم برای تو که نه ،ولی
برای دروغ های توباز ، تنگ می شود...
برای تک تک آن خاطراتِ تکه تکه شده !
و روزهای قدیمی که محو و گمشده اند...
پاییز می رود ،
چه بی بهانه دلم سرد می شود،
و شعرهای قدیمی عجیب یخ زده اند ..
گذشت این خزان و من هنوووز زنده ام !
دلم برای دروغهای لعنتیت تنگ می شود...

مشاهده همه ی 2 نظر
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ
مهربونمهربون
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ

دو دقیقه آمدیم دورت بگردیم همه اش که آشپزخانه بودی

دو دقیقه آمدیم دورت بگردیم همه اش که آشپزخانه بودی

دو دقیقه آمدیم دورت بگردیم
همه اش که آشپزخانه بودی
بیا
بنشین
موهایت را جمع کن یک طرف
دستهایت را بزن دو طرف صورتت
چشمهایت را گرد کن و لبخند ریزی بزن و بگو
حضرت آقا...
خب...
با آب و تاب شروع میکنم...
+شنیده ای...
_نه
+حیف شد!
_چرا؟
+خب چون نشنیدی؟
_بگو تا بشنوم!
+نوچ!
_خرج دارد؟
بلند شو بگو اصلا نمیخواهم!
میگویم خب بعدا بده
میگویی نه !گفتم نمیخواهم
میگویم اصلا قسطی حساب کن
ما هم مشتری میشویم!
میگویی پر رو!گفتم که نه!
میگویم...
خب قهر نکن
بیا تا حرف بزنیم
ابروی راستت را ببر بالا
ابروی چپت را بکش روی مژه هایت و بگو
میگویی یا نه؟
آب دهان را صدا دار قورت میدهم و میگویم
بله
+خب!
_میگویند قرار است یک بوسه مارا مهمان کنی؟
+چشمهایت را گرد کن و
بگو بله چند لحظه فقط صبر میکنی؟
با لبخند ملیح و پیروزمندانه میگویم بله فقط لطفا آن رژی که خودم خریدم باشد!!
میگویی بلههه؟
میگویم هیچی راحت باش!
_چشمهایت را ببند!
+بستم!
_قول؟
+قول!
تو زیباترین کدبانویی هستی که قورمه سبزی ات روی اجاق است و با کف گیر بالای سرم ایستاده ای!
_بزنم؟
+چه را؟
_مهر دوستت دارم خل و چل را؟
چشمهایم را بستم....
این خواب را امروز وقتی میرفتی
با چشمهای باز می دیدم!
زیبا بود؟؟

مشاهده همه ی 1 نظر
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ
مهربونمهربون
❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ

دوستت دارم مثل خوابی عمیق

دوستت دارم مثل خوابی عمیق

دوستت دارم

مثل خوابی عمیق

ولی سبک...

پلک بزنی میپرم

عاشقت هستم مثل خود را به خواب زدن

حالا سال ها صدایم کن

بیدار نخواهم شد

.

مشاهده همه ی 4 نظر
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

صبـح یعنی . تو که خورشید منی برخیزی !

صبـح یعنی . 
 تو که خورشید منی برخیزی !

صبـح یعنی ..
تو که خورشید منی برخیزی !
خـیر یعنی ..
که ز آغوش تو بـرخواهم خواست

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
★::★ســعـــیــــــد★::★
آروم و عادیآروم و عادی
★::★ســعـــیــــــد★::★

تقدیم با احترام(هرچند نیستید یا .❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ)

تقدیم با احترام(هرچند نیستید یا .❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ)

تقدیم با احترام(هرچند نیستید یا ...❤️رویای قلبم❤️ ᔕᙓᐯᗪᗩ)
{-35-}{-35-}
★★▐▐▐ما بی تو خســـته ایم، تو بی ما چگونه ای، ای دوســـت ▐▐▐★★

.....-
مشاهده همه ی 3 نظر
کســ♥ــــی شبــ♥ــــیه هیچـــ♥ـــکس
آروم و عادیآروم و عادی
کســ♥ــــی شبــ♥ــــیه هیچـــ♥ـــکس

زنـבگي زيباست בقت ڪטּ آراҐ رב شو،

زنـבگي زيباست בقت ڪטּ آراҐ رב شو،

زنـבگي زيباست בقت ڪטּ

آراҐ رב شو، حس ڪن، نفس بڪش

هــمهـ چيز نعمت است
.
.
..
.
.

سلام خوشحالم بعد از مدتی دوری از فضای مجازی ، باز هم شما عزیزان رو میبینم

دلم براتون تنگ شده بود

خیلی خوشحال شدم وقتی اومدم دیدم عده ای سراغم رو گرفتن و فراموشم نکردن

مشاهده همه ی 27 نظر
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı
لوسلوس
ılılıll♚թครรtเเl кђคภ๏๏๏๓♚llılılı

چــْـالـِـشِ عَــکـْـسِ پـاییــزیْ مـَن کـُـلـَاً یـِـه

چــْـالـِـشِ عَــکـْـسِ پـاییــزیْ مـَن کـُـلـَاً یـِـه
Autumn

{-w70-}چــْـالـِـشِ عَــکـْـسِ پـاییــزیْ{-w70-}


مـَن کـُـلـَاً یـِـه دُخـتـَـرهِ زِمـِستـونیِ عــشِـقِ پـاییــزَمْ{-w67-}{-w7-}

پـاییــز اصـَن سـاختـته شـُده واسـه دِلــبـَری کـَردَن{-w63-}{-w71-}

گـْــالــِـرْیِ مـَن پـُر از کــاریِ پـاییــزیِ و مـَن دِلــَم واسـِه تـَک تـَکـِشـون قـَـنج میـره{-w9-} چـون خیـلی بـا ذوُق گـِـرفتـَم لـحظـِه بـِه لـحظـَشـو {-w18-}اَمــّا ایـن یکـی یِـکـَم خـاصـتـَره {-w51-}از بـَقیـه چـون تـو جشـنوارهِ عـَـکاســایِ شیـراز دوُم شـُده و یــهِ جـایـِزه تــُپـُل بـُـردِه{-w60-} البــَتِه ایـن خـانـوم کـوچـولـو خـاصـتـَرشـَم کـردِه کـِه عَـزیـزهِ دِلِ بـنـدِه هـَسـتـَن{-w10-}{-w67-}

ویـدیـو هـَم کـه نـیازی بـه تـوضـیح نـدارِه جـُـزِ عـَـلایِقِ ایـن جـانِــب مـیـباشـَد{-w28-}{-w71-}

مـَمـنونـَم از علـی اَکـبـَر و هـِـلیـایِ عــزیـزم

خیـلی دوسـت داشـتـَم ایـن چـالِشو کـُلی تـچـَکــُر و از ایـن حـَرفـا{-w5-}{-w67-}


دوسـتــانی کـه تـَگ میـشـَن هــَمـَتون بـه ایـن چـالِـش دعـْوَت میـکـُنم{-w55-}{-w71-}

بـاشــَد کــِه رســتِـگـار شـَـوید و از ایـن بـَحـثــا{-w23-}{-w68-}

مشاهده همه ی 48 نظر