لحظه  بروز رسانی 
نازی
نازی

یادتونه سر کلاس تخته پاک کن رو خیس میکریم و میکشیدیم

یادتونه سر کلاس تخته پاک کن رو خیس میکریم و میکشیدیم رو تخته فکر میکردیم خیلی تمیز شد بعد که تخته خشک میشد میدیدیم چه گندی زدیم؟ الان دقیقا همین حسو نسبت به زندگیم دارم...<img src=">

مشاهده همه ی 7 نظر
نازی
نازی

من قراره بعدا آدم بزرگی بشم ولی فعلا در این حد

من قراره بعدا آدم بزرگی بشم


ولی فعلا در این حد بدونید که

در خانواده ای مذهبی و تهیدست چشم ب جهان گشودم{-123-}

مشاهده همه ی 4 نظر
نازی
نازی

شما بريد گفتم برييييييييد چرا نميفهميد بريييييييييييييييييد . .

شما بريد

گفتم برييييييييد

چرا نميفهميد بريييييييييييييييييد

.

.

.

.

.

.

.

.

الكي مثلا من تير خوردم

مشاهده همه ی 3 نظر
sayeh
آروم و عادیآروم و عادی
sayeh

ما زن ها گذشت رو خوب بلدیم ! گذشت از بدیها

ما زن ها گذشت رو خوب بلدیم !

گذشت از بدیها ؛

تهمت ها ،

اشتباهات !

گذشت از اخمها ؛

دادها ،

زیر آبی رفتن ها !

گذشت از خیانت و خیانت و خیانت !

اما ....

این ظاهر ماست ؛

وقتی دیدین گذشتیم حتی از خیانت ،

بدونید از شما گذشتیم ! ساکت و آروم ....

ما زنهای وفادار همونطور که محکم می مانیم !

محکم هم میرویم ... !!

مشاهده همه ی 3 نظر
نازی
نازی

امروز از دانشگاه ازاد زنگ زدن بیا ثبت نام کن تعجب

امروز از دانشگاه ازاد زنگ زدن بیا ثبت نام کن
تعجب کردم
گفتم من که ثبت نام ازمون شرکت نکردم
گفت
اون روز تو تلگرام به دوستت گفتی
شاید تو ازمون ارشد شرکت کنی
ما ثبت نامت کردیم
ازمون هم جات دادیم
الان ترم دو هستی
نگران نباش درست خوبه
فقط شهریه بدهکاری

مشاهده همه ی 6 نظر
نازی
نازی

شخصی به قصد تحقیر کردن مورچه ای آن را با انگشت

شخصی به قصد تحقیر کردن مورچه ای آن را با انگشت فشار داد...
مورچه خندید و گفت: ای انسان مغرور نباش!!
که تو در قبرت برای من وعده غذایی بیش نیستی...
.
.
.
.
.
.
.
.
مرد پوزخندی زد گفت : من بودایی هستم و مرده ی من سوزانده میشود!!
و مورچه را له کرد!
.
.
.
و گند زد به داستان آموزنده ما!!

مشاهده همه ی 4 نظر