لحظه  بروز رسانی 
aram
aram

ساکن گودتــرین روزنه‌ی این خاکم لوبیایی که نشسته‎‌ست خدایی برسد

ساکن گودتــرین روزنه‌ی این خاکم لوبیایی که نشسته‎‌ست خدایی برسد

ساکن گودتــرین روزنه‌ی این خاکم
لوبیایی که نشسته‎‌ست خدایی برسد
آبی از دست مترسک به دهانم نچکید
دانه‌ی خشک محال است به جایی برسد!

مشاهده همه ی 6 نظر