لحظه  بروز رسانی 
Sevin_s
Sevin_s

مواظب باش اگه دلت گیرکنه شاید کل زندگیت نخکش

مواظب باش اگه دلت گیرکنه شاید کل زندگیت نخکش

مواظب باش
اگه دلت گیرکنه شاید کل زندگیت نخکش شه...

مشاهده همه ی 8 نظر