لحظه  بروز رسانی 
@S@mir
شیطونشیطون
@S@mir

 دسـت بـه “صورتـم” نـزن !می تـرسم بیـفتـدنقـاب خنـدانـی کـه بـر چهـره

naghmehsara (2)

 

دسـت بـه “صورتـم” نـزن !

می تـرسم بیـفتـد

نقـاب خنـدانـی کـه بـر چهـره دارم !

و بعــد

سیـل ِ اشـک هـایـم “تـــــــــــو” را بـا خـود ببــرد

و بـاز

من بمانم و تنهــــــایی …!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@S@mir
شیطونشیطون
@S@mir

 قـبـل تـــر هـا . . .عـاشــقـانـه هــای هــر کـس را کـه

Naghmehsara (38)

 

قـبـل تـــر هـا . . .

عـاشــقـانـه هــای هــر کـس را کـه مـی خــوانـدم  ،

بـه ســادگی اش مـی خـــنـدیـدم !

حـالا خــودم گــریـه می کـنـم و بــرایـت عـاشـقـانه می نــویـسـم . . . !!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@S@mir
شیطونشیطون
@S@mir

 خـــدایـا . . . !گـاهــی تــو را بــزرگــ می بـیـنـم و

Naghmehsara (39)

 

خـــدایـا . . . !

گـاهــی تــو را بــزرگــ می بـیـنـم و گاهـی کــوچـکــ ،

ایــن تــو نـیستی کـه بــزرگ می شــوی و کـوچـک . . .

ایــن مـنـم کـه گاهـی نــزدیـکــ مـی شـــوم و گاه دور . . . !!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nafas
آروم و عادیآروم و عادی
nafas

مَن بے تـــ♥ـــפ شِعــــر خــפוهـــَ ـم نـِפِشتـــ ــــ؛ تــــ♥ـــפ بے

مَن بے تــــــפ
شِعــــر خــפוهـــَ ـم نـِפِشتـــ ــــ؛
تـــــــפ بے مَــن
چـِـــ خــפוهے کـــ َـــرב؟
וَصلا"
یـובَتــــ ـــــ هَستـــ ـــ
کـِـ نیسـتَم...
                    https://facenama.com/i/tmp/1405769097832957_large.gif

مشاهده همه ی 2 نظر